Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-10
previous Lớp 7-9
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phạm Duy Hiếu
2 - Lê Hữu Nghĩa
3 - Nguyễn Khả Nhân
1 - Dương Hồng Cung
2 - Nguyễn Khả Nhân
3 - Trần Anh Tuấn
1 - Nguyễn Văn Thiện
2 - Trần Hùng Lân
3 - Trần Tấn Luật
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Trần Anh Tuấn
2 - Đoàn Tôn Dũng
3 - Dương Hồng Cung
1 - Lâm Ngọc Anh Tài
2 - Đoàn Tôn Dũng
3 - Đào Huy Đôn
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Phạm Duy Hiếu
3 - Nguyễn Thành Huân
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Dương Hồng Cung
2 - Nguyễn Khả Nhân
3 - Lâm Ngọc Anh Tài
1 - Trịnh Trung Cang
2 - Phạm Duy Hiếu
3 - Đào Huy Đôn
1 - Nguyễn Văn Thiện
2 - Lâm Ngọc Anh Tài
3 - Nguyễn Mai Anh
72-7-10-ed
Hàng 5  
Trịnh Trung Cang, Nguyễn Trung Thành, Đào Huy Đôn, message Trần Chung, Trần Khánh Vĩnh, Nguyễn Bá Đông, message Đoàn Tôn Dũng, Nguyễn Trúc Lâm, Trương Văn Phong, Thiều Xuân Hòa, Nguyễn Hồng Châu, message Nguyễn Văn Hiếu.
Hàng 4  
Nguyễn Tấn Dũng, Trần Tấn Luật, message Nguyễn Khắc Nam, Trần Hiền, Đoàn Minh Trí, Vũ Đình Thanh, Nguyễn Phú Cường, message Châu Quốc Việt, Chu Quang Hưng, message Ngô Duy Thịnh, Phạm Đăng Tú, Lâm Ngọc Anh Tài, La Tấn Phát.
Hàng 3  
Ngô Trí Thành, message Hồ Minh Hiệp, message Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Long, Trương Tấn Hải, Vũ Hán Linh, Dương Anh Dũng, Lê Đình Dũng, Phạm Văn Hòa, Dương Hồng Cung, Trần Hùng Lân, message Nguyễn Ngọc Vinh.
Hàng 2  
Nguyễn Thành Huân, Ngô Đình Trí, Trần Việt Cường, Huỳnh Quí Dũng, Ngô Ngọc Khôi, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Mai Anh, Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Khả Nhân, Trần Kim Lai, Lê Văn Hùng, message Huỳnh Thanh Liêm.
Hàng 1  
message Phạm Phú Phương, message Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Đăng Thục, message Thiều Xuân Hùng, Nguyễn Văn Lạc, Lê Quang Đức, Lê Trung, message Phạm Đức Vinh, Thái Hồng Tân, Nguyễn Trọng Thắng, Phạm Duy Hiếu, Huỳnh Hòa Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-9