Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Nguyễn Khắc Nam


26 tháng 05, 2010  Lê thiện phước Châu (USA)   Reply Trả lời
Mình học lớp 8-9 n/k 72-73, lớp 9-7 n/k 73-74, lớp 10B3 n/k 74-75. Sau đó qua học Nguyễn bá Tòng lớp 11 và 12. Có ai còn nhớ thì email cho mình.