Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-9
previous Lớp 6-8
Ban khen danh dự
Nguyễn Khả Nhân
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Trần Anh Tuấn
2 - Nguyễn Phú Cường
3 - Lê Đình Dũng
1 - Phạm Duy Hưng
2 - Đoàn Tôn Dũng
3 - Đào Huy Đôn
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Phạm Duy Hưng
3 - Đoàn Tôn Dũng
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Ngô Đình Trí
2 - Hoàng Giang Nguyên Tâm
3 - Vũ Lý
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Dương Hồng Cung
3 - Nguyễn Văn Thiên
1 - Đoàn Tôn Dũng
2 - Nguyễn Văn Thiện
3 - Lâm Ngọc Anh Tài
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Đào Huy Đôn
2 - Lâm Ngọc Anh Tài
3 - Nguyễn Khả Nhân
1 - Phạm Duy Hưng
2 - Lâm Ngọc Anh Tài
3 - Huỳnh Hòa Dũng
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Lâm Ngọc Anh Tài
3 - Huỳnh Hòa Dũng
71-6-9-ed
Hàng 6  
Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Lý, Phạm Khánh Linh, La Tấn Phát, message Nguyễn Khắc Nam, Đào Huy Đôn, Trần Hoài Thanh, Trịnh Trung Cang.
Hàng 5  
Huỳnh Ngọc Thuần, Dương Hồng Cung, Lâm Ngọc Anh Tài, message Nguyễn Văn Thiện, Trần Khánh Vĩnh, Nguyễn Trúc Lâm, message Trần Quốc Tiến, message Hồ Minh Hiệp, message Nguyễn Trường Sơn.
Hàng 4  
message Ngô Duy Thịnh, Nguyễn Văn Thanh, Vương Khoa Hùng, message Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phú Cường, Ngô Trí Thành, message Đoàn Tôn Dũng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Hùng.
Hàng 3  
Huỳnh Hòa Dũng, Vũ Đình Khang, Nguyễn Thành Huân, Thái Hồng Tân, Lê Đình Dũng, Trần Thanh Tuyên, Phạm Duy Hưng, Ngô Đình Trí, message Châu Quốc Việt, Nguyễn Văn Hưng.
Hàng 2  
message Cao Thanh Tuấn, Huỳnh Văn Hùng, message Lê Bảo Quốc, Trần Tuấn Tú, Vũ Đình Thanh, Trương Tấn Hải, message Phạm Đức Vinh, Trần Văn Hiếu, message Tô Hữu Hạnh, Nguyễn Hữu Phú.
Hàng 1  
Phạm Văn Hòa, Lê Vĩnh Khương, message Trang Kim Khôi, Trần Anh Tuấn, message Lê Hữu Nghĩa, message Phạm Phú Phương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Mai Anh, message Nguyễn Khả Nhân, Lê Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-8