Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-8
previous Lớp 6-7Lớp 6-9 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thành Long
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Hoàng Trọng Chính
2 - Mai Công Viễn
3 - Trần Như Quang
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Nguyễn Ngọc Dũng
3 - Đỗ Anh Tuấn
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Hoàng Trọng Chính
3 - Nguyễn Tiết Chánh
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Tiết Chánh
2 - Nguyễn Thành Long
3 - Huỳnh Đình Thông
1 - Mai Công Viễn
2 - Phùng Anh Dũng
3 - Hoàng Trọng Chính
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Hoàng Trọng Chính
3 - Trương Sĩ Phương
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Trương Sĩ Phương
3 - Nguyễn Văn Ngọc
1 - Mai Công Viễn
2 - Nguyễn Thành Long
3 - Huỳnh Đình Thông
1 - Võ Thuần Phong
2 - Huỳnh Tái Hỷ
3 - Huỳnh Đình Thông
71-6-8-ed
Hàng 6  
message Nguyễn Văn Ngọc, Trần Nam Hải, Nguyễn Bá Đông, Phạm Bá Tòng, Trần Như Quang, Nguyễn Công Trường, Trần Ngọc Thuận, Nguyễn Đức Chánh, Nguyễn Thành Long.
Hàng 5  
message Thái Phi Loan, Đặng Đức Siêu, message Mai Công Viễn, Bùi Quang Tâm, Võ Công Tước, Lâm Tuấn Kiệt, message Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Quốc Hưng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Minh Hoàng, Huỳnh Thanh Quân.
Hàng 4  
Nguyễn Công Hồng Phúc, Lê Nguyên Tường, Lê Hữu Dũng, Vũ Hùng, Nguyễn Tiến Triết, message Nguyễn Anh Toàn, Nguyễn Bá Ninh, Tô Minh Tâm, Đỗ Anh Tuấn, message Nguyễn Hoàng Trung.
Hàng 3  
Phạm Quốc Thành, Vũ Hán Linh, Võ Thành Phụng, Võ Thuần Phong, Vũ Quốc Hùng, Tạ Thành Hòa, message Lê Minh Trí, Phùng Anh Dũng, Trần Quốc Quân, message Huỳnh Tấn Hậu, Trần Việt Cường.
Hàng 2  
message Trần Văn Hùng, Hoàng Trọng Chính, La Tuấn Chinh, Nguyễn Trọng Thắng, message Trương Sĩ Phương, Trần Văn Thành, message Lê Quang Cảnh, Nguyễn Đức Cần, Nguyễn Văn Lạc, message Dương Phạm Võ.
Hàng 1  
Lê Quang Đức, message Đỗ Quang Khánh, message Nguyễn Tiết Chánh, Huỳnh Tái Hỉ, Phạm Công Thành, Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Sĩ Dũng, Huỳnh Đình Thông, Bùi Hữu Minh, Nguyễn Ngọc Dũng, Ngô Ngọc Khôi.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-7Lớp 6-9 next