Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-6
previous Lớp 7-5Lớp 7-7 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Lê Quốc Đạt
3 - Nguyễn Đức Nam
1 - Trần Thanh Toàn
2 - Kive Ngọc Cảnh
3 - Nguyễn Văn Hiến
1 - Trần Thanh Toàn
2 - Lê Quốc Đạt
3 - Trần Hoàng Lộc
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Trịnh Bửu Sơn
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
1 - Bành Thoại Phát
2 - Nguyễn Đức Nam
3 - Châu Xiên Bàn
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Nguyễn Đức Nam
3 - Trần Thanh Toàn
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Huỳnh Văn Thanh
2 - Lê Quốc Đạt
3 - Nguyễn Đức Nam
1 - Lê Quốc Đạt
2 - Bành Thoại Phát
3 - Nguyễn Bá Phương
1 - Huỳnh Văn Thanh
2 - Trần Hải Thành
3 - Phan Đình Anh Kim
72-7-6-ed
Hàng 5  
Phan Đình Anh Kim, Tôn Mãn Toàn, message Bành Thoại Phát, message Trần Hải Thành, Phan Văn Dần, Phạm Tuấn, Nguyễn Văn Rê, message Trần Hoàn Vũ, Nguyễn Văn Phước, Trần Thanh Toàn, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Hữu Tuấn, message Lê Phước Hiệp.
Hàng 4  
message Kive Ngọc Cảnh, message Tạ Thanh Vũ, Nguyễn Mạnh Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Trần Thái Thanh, Nguyễn Bá Phương, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thu Tuyền, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Quốc Đạt, Trịnh Bửu Sơn, message Châu Xiên Bàn, Trần Thanh Cần, Âu Gia Minh.
Hàng 3  
Huỳnh Văn Thanh, message Phan Đức Trí, Lê Thanh Hải, Thái Văn Tân, Vương Thanh Ngọc, Lê Quốc Tiến, message Đào Duy Anh, Bùi Đức Tiến, Nguyễn Hữu Châu, message Lê Tấn Tài, message Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Hữu Phú.
Hàng 2  
message Trần Đức Tuấn, Bùi Quang Nhã, Dương Chánh Huy, Phạm Trần Quang, Phạm Hữu Duyên, Từ Công Khiêm, Phùng Trọng Vinh, Nguyễn Đức Nam, message Phan Đức Hưng, Nguyễn Văn Hiến, message Nguyễn Hữu Đức, message Trần Hoàng Lộc, message Nguyễn Minh Quang.
Hàng 1  
message Lê Phú Hiệp, Hoàng Hân, Nguyễn Ngọc Quân, Phạm Văn Đủ, Nguyễn Hữu Phúc, message Cao Thanh Tuấn, Lê Khắc Thái, message Trần Trí Dũng, Nguyễn Viết Tòng, Huỳnh Minh, message Tống Việt Trai, Nguyễn Phú Khải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-5Lớp 7-7 next