Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-8
previous Lớp 3-7Lớp 3-9 next
Ban khen danh dự
Vũ Huy Thông
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vũ Huy Thông
2 - Nguyễn Đức Dũng
3 - Hồ Đình An
1 - Hồ Đình An
2 - Vũ Huy Thông
3 - Nguyễn Đức Dũng
1 - Vũ Huy Thông
2 - Nguyễn Đức Dũng
3 - Hồ Đình An
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Vũ Huy Thông
2 - Nguyễn Đức Chung
3 - Hồ Đình An
1 - Nguyễn Đức Dũng
2 - Vũ Huy Thông
3 - Hồ Đình An
1 - Vũ Huy Thông
2 - Nguyễn Đức Dũng
3 - Hồ Đình An
HỘI-HỌA
1 - Hồ Đình An
2 - Vũ Huy Thông
3 - Nguyễn Đức Dũng
72-3-8-ed
Hàng 6  
Dương Minh Quan, message Tăng Thiên Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Trần Quốc Hưng, Phạm Ngọc Bá, Lê Vĩnh Phương, Dương Duy Tuấn, message Triệu Phú Hải, message Hồ Đình An, message Lê Nguyên Phước, Nguyễn Trung Hiếu, Trương Hà Thu, message Dương Thế Khải.
Hàng 5  
Trần Thanh Tuấn, message Đào Thượng Dũng, Triệu Quang Khải, Trịnh Minh Triết, message Trần Ngọc Long, Lâm Ngọc Phong, Đỗ Quang Thông, message Mai Vĩnh Thới, message Hoàng Gia Hợp, Phạm Huy Danh.
Hàng 4  
Phạm Trí Dũng, Phạm Anh Tuấn, message Trần Đình Thảo, Nguyễn Hoàng Nguyên, Lê Anh Khôi, message Lâm Hồng Lộc, message Võ Thanh Phương, Nguyễn Thanh Bình, message Vũ Huy Thông, Nguyễn Việt Dũng, message Bùi Cảnh Hưng.
Hàng 3  
Vũ Dao Anh, Triệu Quang Phục, Lâm Hữu Nghĩa, message Nguyễn Thành Sơn, message Trương Hoàng Khanh, message Nguyễn Phú Tuấn Anh, Nguyễn Đức Lưu, Bùi Quang Minh, Võ Phước Cường, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Dũng.
Hàng 2  
Lê Văn Thành, Từ Ngọc Trí, Hoàng Lân, Trần Văn Lương, Phạm Tuấn Khanh, message Ninh Hồng Độ, Huỳnh Thiêu Quốc Thái, Trần Quốc Minh, message Phạm Công Chánh, message La Cẩm Phong, Phạm Hoàng Phúc.
Hàng 1  
Tống Tấn Quốc Dũng, Vương Duy Ninh, message Trần Văn Tiến Dũng, message Nguyễn Châu Luân, Nguyễn Khoa Triết, message Ôn Tấn Quyền, Nguyễn Cao Cường, message Nguyễn Huy Bảo, message Nguyễn Anh Duy, Đỗ Ngọc Quý.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-7Lớp 3-9 next