Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-7
previous Lớp 3-6Lớp 3-8 next
Ban khen danh dự
Trần Nam Trường
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Nam Trường
2 - Huỳnh Văn Lâm
3 - Trần Hoài Phương
1 - Trần Nam Trường
2 - Huỳnh Văn Lâm
3 - Đinh Hoàng Linh
1 - Trần Nam Trường
2 - Vũ Hà
3 - Trần Tấn Thọ
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Nam Trường
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Trần Hoài Phương
1 - Trần Nam Trường
2 - Huỳnh Văn Lâm
3 - Thái Thành Phương
1 - Trần Hoài Phương
2 - Nguyễn Trung Chánh
3 - Huỳnh Văn Lâm
HỘI-HỌA
1 - Đinh Hoàng Linh
2 - Huỳnh Văn Lâm
3 - Vũ Mạnh Hà
72-3-7-ed
Hàng 6  
Lê Trọng Sơn, message Hồ Hoàng Tô Mỹ, Đặng Trần Quyền, message Trần Quang Hoàng, message Nguyễn Tuyền Tài, Nguyễn Hữu Trường, Trần Đức Tuấn, message Vũ Thiện Chính, Đinh Quốc Thịnh.
Hàng 5  
message Mao Phúc Ninh, Đàm Văn Thành, Nguyễn Phú Thịnh, Thái Thành Phương, message Lê Châu Lương, Phạm Đình Nam, Trần Hiển Minh, message Lê Hoàng Nam, Trần Nguyễn Tuấn Dũng, message Trần Nam Trường.
Hàng 4  
Nguyễn Chí Tiến, message Nguyễn Duy Thắng, Trần Ngọc Thảo, Hotsa Nagi, Trần Quốc Linh, message Phạm Hồng Nhơn, message Vũ Mạnh Hà, Trần Đức Toàn, Lê Công Lễ, message Thái Mạnh Cường, message Bùi Quốc Dũng.
Hàng 3  
message Lê Thanh Đạt, message Đinh Hoàng Linh, message Nguyễn Chánh Mông, Lâm Quang Tuấn, message Huỳnh Văn Lâm, message Võ Văn Hiệp, message Nguyễn Phước Thạnh, Huỳnh Anh Tài, Lý Văn Dũng, message Hồ Hoàng Ti Nô, Nguyễn Minh Châu.
Hàng 2  
Từ Mạnh Khôi, Nguyễn Thế Hoàng Thụy, Hoàng Khánh, Nguyễn Văn Lâm, Kiều Công Đức, Lê Anh Tuấn, Vũ Ngọc Hoàng Chánh, Trần Hoài Phương, message Nguyễn Quốc Đạt, Lê Xuân Hào, message Huỳnh Quang Nhu.
Hàng 1  
Lê Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Long, Lê Quang Hiển, message Nguyễn Hoài Minh, Nguyễn Trung Chánh, message Nguyễn Thanh Minh, message Phạm Văn Đạt, Nguyễn Thế Hoàng Bảo, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Thành Hưng, Trần Tấn Thọ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-6Lớp 3-8 next