Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-5
previous Lớp 3-4Lớp 3-6 next
Ban khen danh dự
Lê Đình Nguyên
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Tạ Thanh Long
2 - Lê Đình Nguyên
3 - Phạm Thanh Nhã
1 - Lê Đình Nguyên
2 - Bùi Tiến Đạt
3 - Lê Hoàng Ân
1 - Hoàng Hưng Vượng
2 - Huynh Ngọc Hùng
3 - Cao Minh Trung
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Chí Hiếu
2 - Lê Đình Nguyên
3 - Phạm Đăng Mẫn
1 - Tạ Thanh Long
2 - Lê Đình Nguyên
3 - Lương Trọng Cảnh
1 - Lê Đình Nguyên
2 - Hoàng Vinh
3 - Tạ Thanh Long
HỘI-HỌA
1 - Phan Trọng Tuấn
2 - Tạ Thanh Long
3 - Lương Trọng Cảnh
72-3-5-ed
Hàng 6  
Trần Quách Luận, Phạm Duy Thạch, message Võ Đình An, Nguyễn Phú Vinh, message Trần Duy Trân, Hoàng Hưng Vượng, message Nguyễn Hữu Quang Minh, Nguyễn Quốc Ân, Lê Đình Nguyên, message Nguyễn Minh Hùng.
Hàng 5  
Phạm Phong Nhã, Bùi Đức Duy, Đoàn Văn Ngân, Trần Đức Tân, message Thái Quang Thụy, Cao Minh Trung, Phạm Trọng Tuấn, message Lại Gia Vĩnh, message Lâm Tấn Lộc, Phan Trọng Tiến, Dương Hữu Hoàng.
Hàng 4  
message Võ Hồng Phước, message Phạm Chí Sơn, message Trần Anh Thông, Lương Trọng Cảnh, message Cổ Kim Ngân, message Nguyễn Quốc Cường, message Đỗ Duy Tâm, Nguyễn Hoàng Long, message Bùi Tiến Đạt, Trần Chí Hiếu, Hoàng Vinh.
Hàng 3  
Nguyễn Ngọc Nam, message Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Tuấn Dũng, Lê Anh Triết Học, Trần Khánh Duy, Nguyễn Hiền Nhân, Nguyễn Kiên Trường, message Nguyễn Kim Nhựt, Dương Anh Tài, Bùi Thịnh Hưng, Trần Duy Nhật, Nguyễn Thành Sơn.
Hàng 2  
Trương Công Điền, Phạm Minh Thông, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Vĩnh, message Nguyễn Ngọc Dũng, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Minh Nhơn, message Võ Nhật Luận, message Tạ Thanh Long, Nguyễn Vũ Khuyến.
Hàng 1  
Trần Duy Việt, Cao Xuân Chiêu, message Hồ Văn Hùng, Huỳnh Ngọc Hùng, message Phạm Quốc Hưng, Trần Đức Tài, message Lê Hoàng Ân, message Bùi Anh Tuấn, message Phạm Ngọc Tường, Trương Đại Đức, Lê Hồng Tân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-4Lớp 3-6 next