Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-3
previous Lớp 3-2Lớp 3-4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Cửu Phúc
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Cửu Phúc
2 - Phạm Nhựt Thông
3 - Đoàn Ngọc Khoa
1 - Nguyễn Cửu Phúc
2 - Nguyễn Thành Nhơn
3 - Nguyễn Văn Nguyện
1 - Nguyễn Cửu Phúc
2 - Võ Anh Tuấn
3 - Bùi Xuân Tùng
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Cửu Phúc
2 - Lương Trác Khiêm
3 - Phạm Nhựt Thông
1 - Đoàn Ngọc Khoa
2 - Phạm Nhựt Thông
3 - Nguyễn Cửu Phúc
1 - Đỗ Ngọc Thạch
2 - Phạm Nhựt Thông
3 - Nguyễn Cửu Phúc
HỘI-HỌA
1 - Phạm Minh Trí
2 - Đỗ Ngọc Thạch
3 - Huỳnh Ngọc Tiến
72-3-3-ed
Hàng 5  
message Lý Quốc Thái, message Tống Quốc Hưng, Bùi Xuân Tùng, message Đỗ Văn Khải, message Đoàn Trọng Châu, Nguyễn Phan Lân, message Chung Quang Minh, message Trịnh Duy Thiện, Ngô Ngọc Thạch, Võ Anh Tuấn, message Đoàn Ngọc Khoa, Phạm Minh Trí.
Hàng 4  
Phạm Tô Giang, Dương Châu Thảo, Hồ Anh Tuấn, Phạm Công Thành, Nguyễn Văn Nguyện, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Huy Hùng, message Nguyễn Trọng Bình, Huỳnh Bảo Châu, Bùi Quang Đinh, Nguyễn Thành Trí, Đỗ Ngọc Thạch, Đăng Trung.
Hàng 3  
message Lương Đoan Khánh, Lê Công Hoàng, Nguyễn Thế Sơn, Đoàn Kim Hồng, message Huỳnh Ngọc Tiến, Nguyễn Hữu Đức, Trương Quang Hảo, message Huỳnh Ngọc Phương, Hà Sỹ Liêm, Trần Văn Thanh Phương, Nguyễn Thành Nhơn, Lưu Thương Khang, Vũ Mạnh Thường, message Diệp Phú Thao.
Hàng 2  
message Nguyễn Cửu Phúc, Đào Quý Hiền, Lê Minh Tuấn, message Lê Tấn Dũng, Lục Văn Nhân, Nguyễn Thế Quý, Nguyễn Chánh Nghĩa, message Phạm Nhựt Thông, Nguyễn Thế Vang, Nguyễn Đức Hưng, Lê Hữu Nhân, message Nguyễn Việt Sơn, Nguyễn Thanh Quang.
Hàng 1  
Tăng Bửu Dũng, Trương Tấn Trung, Nguyễn Kim Sơn, Trần Thế Hiền, Trần Nguyên Nam Trân, Phan Đình Tường, message Huỳnh Phú Đức, Lương Trác Khiêm, Nguyễn Minh Đức, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Nhật Linh, message Nguyễn Lam Duy, Hoàng Tuấn Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-2Lớp 3-4 next