Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-6
previous Lớp 8-5Lớp 8-7 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Thành Danh
2 - Nguyễn Thanh Bình
3 - Đào Xuân Cường
1 - Lê Kim Long
2 - Nguyễn Trí
3 - Trịnh Hoài Trang
1 - Danh Văn Quang Thành
2 - Phạm Phú Quý
3 - Ngụy Thanh Nhàn
VẠN VẬTPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Ngô Việt Cường
2 - Lữ Khánh Hùng
3 - Phạm Phú Quý
1 - Nguyễn Thành Danh
2 - Lữ Khánh Hùng
3 - Phạm Phú Quý
1 - Lữ Khánh Hùng
2 - Ngô Việt Cường
3 - Ngụy Thanh Nhàn
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Lữ Khánh Hùng
2 - Đào Xuân Cường
3 - Ngô Việt Cường
1 - Ngô Việt Cường
2 - Nguyễn Thành Danh
3 - Nguyễn Danh
1 - Nguyễn Trấn Quốc
2 - Nguyễn Danh
3 - Nguyễn Huỳnh Thiên
THỂ DỤC
1 - Lê Thanh Phúc
2 - Lê Văn Tùng
3 - Nguyễn Trọng Tâm
71-8-6-ed
Hàng 6  
message Lê Văn Tùng, Trần Đình Thân, message Trịnh Hoài Trang, Trần Chí Quang.
Hàng 5  
message Hoàng Sơn, Lê Toàn Thắng, Cao Đình Phát, Châu Ngọc Minh, message Nguyễn Trọng Tâm, Trương Sĩ Hùng, Nguyễn Thành Phước, Nguyễn Thanh Bình, message Lê Kim Long, Nguyễn Thanh Xuân.
Hàng 4  
message Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Huỳnh Thiên, message Danh Văn Quang Thành, Trần Đình Phụng, Passed away Nguyễn Hửu Tiến, Ngô Vĩnh Xuyên, Lê Thanh Phúc, message Lữ Khánh Hùng, message Đặng Chí Khải, Nguyễn Minh Sang.
Hàng 3  
message Nguyễn Trí, Chung Quốc Thái, Cao Duy Việt, message Ngô Việt Cường, Nguyễn Xuân Giao, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Bá Tuấn, message Tạ Quốc Huân, message Trần Đình Huy, message Vĩnh Khoa.
Hàng 2  
Đào Xuân Cường, message Nguyễn Trần Quốc, Phạm Quang Minh, message Nguyễn Thanh Hùng, Vĩnh Anh, message Ngụy Thanh Nhàn, Nguyễn Danh, Trịnh Trung Nghĩa, message Nguyễn Văn Thân, message Lê Ngọc Tuân.
Hàng 1  
message Vũ Hùng Cường, message Võ Hà Nguyên, Phạm Phú Quý, Nguyễn Ngọc Hùng, message Lê Tấn Phát, message Vũ Tường Minh, Trang Hoàng Anh, message Phạm Ngọc Sơn, message Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-5Lớp 8-7 next