Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-5
previous Lớp 8-4Lớp 8-6 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Bá Noãn
2 - Phạm Trọng Thành
3 - Lê Hoàng Nam
1 - Nguyễn Hữu Trí
2 - Ngô Văn Thọ
3 - Triệu Anh Tuấn
1 - Nguyễn Bá Noãn
2 - Nguyễn Chí Hùng
3 - Ngô Sĩ Hào
VẠN VẬTPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Ngô Sĩ Hào
2 - Nguyễn Bá Noãn
3 - Nguyễn Hữu Trí
1 - Nguyễn Bá Noãn
2 - Nguyễn Chí Hùng
3 - Lê Đình Huấn
1 - Nguyễn Hữu Trí
2 - Nguyễn Bá Noãn
3 - Bùi Minh Hoàng
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Triệu Anh Tuấn
2 - Nguyễn Bá Noãn
3 - Huỳnh Hòa Nhã
1 - Đỗ Đăng Bình
2 - Huỳnh Hòa Nhã
3 - Bùi Minh Hoàng
1 - Huỳnh Đức Minh
2 - Nguyễn Văn Thanh Châu
3 - Nguyễn Hữu Trí
THỂ DỤC
1 - Nguyễn Văn Hợp
2 - Lý Công Tâm
3 - Huỳnh Đức Minh
71-8-5-ed
Hàng 6  
message Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Hữu Công, Trần Quốc Hoài, Lê Đình Huấn, Nguyễn Văn Hợp.
Hàng 5  
Nguyễn Xuân Loan, Nguyễn Anh Kiệt, Đào Văn Thảo, Trần Văn Minh, Lê Quốc Hùng, message Nguyễn Thiện Nghi, Bùi Minh Hoàng, message Ngô Khắc Bảo, Lê Quang Minh, message Nguyễn Hoàng Ngọc.
Hàng 4  
message Mạch Tấn Phát, Nguyễn Phúc Hậu, message Lâm Ngọc Sơn, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Anh Minh, message Đỗ Ngọc Hồng, Kỳ Tổng Hợp, message Trần Quốc Khiêm, Lý Công Tâm, Nguyễn Đức Vinh.
Hàng 3  
message Trương Quốc Thắng, Huỳnh Trung Hiếu, message Văn Thế Hải, message Nguyễn Chí Hùng, message Ngô Sĩ Hào, message Nguyễn Ngọc Ẩn, Huỳnh Đức Minh, Nguyễn Hữu Trí (B), message Nguyễn Văn Liêm, message Đỗ Đăng Bình.
Hàng 2  
message Phạm An Nhàn, message Lê Trọng Hiếu, Phạm Trọng Thành, Triệu Anh Tuấn, message Phạm Đức Phú, message Nguyễn Bá Noãn, message Chung Quốc Huy, Dương Thiên Lương, Huỳnh Quang Hiển, Nguyễn Gia Vượng.
Hàng 1  
Ngô Văn Thọ, Lê Khắc Đính, message Nguyễn Hiếu Nghĩa, message Huỳnh Hòa Nhã, message Nguyễn Khắc Mỹ, message Nguyễn Thành Nam, message Nguyễn Huỳnh Đức, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh Châu, Trần Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-4Lớp 8-6 next