Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-3
previous Lớp 8-2Lớp 8-4 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Phạm Bảo Quất
2 - Vũ Lê Chương
3 - Nguyễn Anh Tuấn
1 - Vũ Lê Chương
2 - Lưu Đức Dũng
3 - Nguyễn Vĩnh Dũng
1 - Nguyễn Chí Đạt
2 - Nguyễn Thanh Tuân
3 - Đàm Quang Phước
VẠN VẬTPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Thanh Tuân
2 - Phạm Bảo Quất
3 - Đàm Quang Phước
1 - Trần Văn Vụ
2 - Phan Quốc Dũng
3 - Nguễn Trường Sơn
1 - Trần Thanh Nhã
2 - Nguyễn Thanh Tuân
3 - Vũ Lê Chương
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Phạm Ngọc Hiển
2 - Bành Trọng Nghĩa
3 - Phạm Bảo Quất
1 - Nguyễn Chí Đạt
2 - Nguyễn Thanh Tuấn
3 - Nguyễn Anh Tuấn
1 - Doãn Duy Cương
2 - Trần Văn Vụ
3 - Nguyễn Hữu Minh
THỂ DỤC
1 - Trần Văn Vụ
2 - Trần Hà
3 - Phan Thanh Hà
71-8-3-ed
Hàng 6  
Từ Văn Hảo, message Huỳnh Hữu Tưởng, message Nguyễn Anh Lễ, Võ Thế Trung, Trần Thanh Nhã, message Nguyễn Tấn Quang, Lê Phi Hùng, Lưu Đức Dũng, message Nguyễn Anh Tuấn, Châu Văn Thanh.
Hàng 5  
4Passed away Phạm Ngọc Hiển, Trần Văn Toàn, Lê Quang Tấn, Dương Huy Tuấn, message Phan Văn Tuấn, message Trần Hà, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Duy Đức, Nguyễn Hữu Minh, Phan Quốc Dũng, message Huỳnh Quốc Sang.
Hàng 4  
Bàng Trọng Nghĩa, message Trần Anh Dũng, message Cao Minh Tuấn, message Nguyễn Công Quân, message Đỗ Mạnh Hùng, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Dũng, message Đặng Kim Tấn, Võ Ngọc Dân, message Trần Văn Vụ.
Hàng 3  
Dương Văn Minh, Nguyễn Thanh Tâm, Đàm Quang Phước, Khưu Tấn Đạt, Phạm Bảo Quất, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Thanh Xuyên, Đỗ Anh Tài, Võ Hà Dũng, message Nguyễn Tường Phong, message Lý Trường Sơn.
Hàng 2  
Gs. Nguyễn Công Đàn, Trần Hữu Tâm, message Trần Cao Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thanh Tuân, Trương Bá Tùng, message Vũ Kim Phước, Nguyễn Chí Đạt, message Nguyễn Đăng Hoàng, message Vũ Lê Chương, Phan Thanh Hà.
Hàng 1  
message Nguyễn Vĩnh Dũng, message Hoàng Trường Sơn, Ngô Quang Trường, message Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Đắc Thắng, Hoàng Thái Dũng, Nguyễn Trường Sơn, message Lưu Phụng Hoàng Văn, message Doãn Duy Cương, Vũ Đức Bính, message Hoàng Đình Khải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-2Lớp 8-4 next