Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-2
previous Lớp 8-1Lớp 8-3 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Hàn Anh Tuấn
2 - Tôn Thất Quốc Anh
3 - Nguyễn Quốc Nam
1 - Nguyễn Quốc Nam
2 - Nguyễn Châu
3 - Nguyễn Ba Trung
1 - Võ Thanh Liêm
2 - Nguyễn Nam
3 - Nguyễn Bá Tùng
VẠN VẬTANH VĂNSỬ ĐỊA
1 - Huỳnh Định Sơn
2 - Lê Xuân Sắt
3 - Nguyễn Châu
1 - Lê Quốc Việt
2 - Phạm Văn Hòa
3 - Nguyễn Bá Tùng
1 - Phạm Ngọc Thông
2 - Nguyễn Hoàng Tuấn
3 - Nguyễn Châu
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Phạm Văn Hòa
2 - Huỳnh Định Sơn
3 - Nguyễn Vũ Dũng
1 - Huỳnh Định Sơn
2 - Phạm Văn Hòa
3 - Hàn Anh Tuấn
1 - Phạm Văn Hòa
2 - Lê Hữu Hiếu
3 - Nguyễn Bá Trung
THỂ DỤC
1 - Huỳnh Đinh Sơn
2 - Bùi Thế Hoàng
3 - Châu Thanh Lưu
71-8-2-ed
Hàng 6  
message Vũ Đức Thành, Nguyễn Duy Thuyết, message Bùi Thế Hoàng, message Lai Hữu Phước, Nguyễn Nam, Nguyễn Công Minh, message Huỳnh Định Sơn, Phan Đăng Khuê, Nguyễn Ngọc Kính.
Hàng 5  
Lương Văn Lâm, Nguyễn Quốc Nam, Trần Huy Bích, Quách Hữu Phúc, Nguyễn Anh Tân, Võ Thanh Liêm, Lê Quốc Việt, Nguyễn Hùng Sơn, message Nguyễn Châu, Nguyễn Vũ Dũng, message Nguyễn Thanh Hải.
Hàng 4  
Nguyễn Trí Thảo, Lê Phương Điền, message Châu Thanh Lưu, message Hàn Anh Tuấn, Trần Khắc Nga, message Tạ Bửu Sơn, Phạm Tuấn Hiển, message Vĩnh Việt Hiền, Nguyễn Anh Dũng, Lê Ngọc Cung, message Lê Tiến Đức, message Hồ Tống Việt Trung.
Hàng 3  
Phan Ngọc Ân, message Nguyễn Phú Hải, message Ngô Chí Tâm, Nguyễn Thế Tùng, message Vũ Phùng Mỹ, message Lê Hữu Hiếu, Lê Ngọc Tuyển, message Nguyễn Hoàng Tuấn, Trần Đắc Thọ, Tôn Thất Quốc Anh, message Bùi Nguyên Hùng, message Nguyễn Bá Trung.
Hàng 2  
Gs. Trịnh Tất Đại, Nguyễn Đức Phương, Văn Đình Tân, Trịnh Khánh Hoàng, message Trần Tiển Hoàng Minh, Lê Xuân Sắt, Nguyễn Hoàng Lâm, Hàn Bửu Tân, Phạm Văn Hoà, message Nguyễn Bá Hùng, Trần V. Hợi, Nguyễn Ngôn Anh Tuấn.
Hàng 1  
message Bạch Ngọc Bảo Quốc, 6Passed away Bùi Mạnh Quỳnh, message Phạm Ngọc Thông, message Nguyễn Thế Bình Vương, message Nguyễn Văn Nghĩa, message Lại Đức Quang, message Nguyễn Quang Triết, message Phan Vị Tha, message Trần Thành Vũ, message Ngô Trọng Hùng, message Hoàng Hữu Hào, Nguyễn Quang Hải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-1Lớp 8-3 next