Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-1
Lớp 8-2 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Kiều Quốc Cơ
2 - Lê Quang Trung
3 - Hồ Duy Khanh
1 - Nguyễn Tiến Quân
2 - Phan Anh Tuấn
3 - Nguyễn Chánh Đức
1 - Nguyễn Tiến Quân
2 - Phạm Trung Việt
3 - Hồ Duy Khanh
VẠN VẬTANH VĂNSỬ ĐỊA
1 - Trần Việt Long
2 - Phạm Trung Việt
3 - Huỳnh Kim Nhân
1 - Huỳnh Kim Nhân
2 - Nguyễn Chánh Đức
3 - Trần Hùng Dũng
1 - Trương Bá Tuấn
2 - Lê Quang Trung
3 - Trương Quang Trung
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Lê Quang Trung
2 - Nguyễn Mai Anh
3 - Hồ Duy Khanh
1 - Trần Việt Long
2 - Huỳnh Kim Nhân
3 - Hồ Duy Khanh
1 - Trương Quang Trung
2 - Hồ Văn Đẩu
3 - Lý Trọng Hùng
THỂ DỤC
1 - Hồ Sĩ Hoàng
2 - Lâm Quang Ánh
3 - Lý Trọng Hùng
71-8-1-ed
Hàng 6  
Nguyễn Thế Hùng, message Nguyễn Thanh Hùng, message Lâm Thành Phương, Ôn Như Xuân, Trần Văn Đắc, message Phạm Trung Việt, message Huỳnh Kim Nhân, Lý Trọng Hùng, Trần Tất Vĩnh, Trang Hồng Quang, Nguyễn Văn Hùng.
Hàng 5  
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Ngọc Trí, Tống Phước Quang, Trần Hùng Dũng, Lê Quang Trung, message Nguyễn Công Trung, message Nguyễn Địch Hưng, message Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Bách, message Nguyễn Tiến Quân, message Thenappan Mathu, Đinh Mạnh Chí.
Hàng 4  
message Phan Anh Tuấn, message Nguyễn Dũng, Phạm Toàn Thắng, Đỗ Khắc Khiêm, Trần Hoàng Quỳnh, message Đoàn Minh Đức, message Hồ Sĩ Hoàng, Ngô Quang Trung, Nguyễn Thành Quốc, Châu Hữu Ý, Nguyễn Thành Ái.
Hàng 3  
Lâm Quang Ánh, message Nguyễn Văn Thận, message Nguyễn Chí Mỹ, Huỳnh Thành Công, message Trần Việt Long, Phạm Quang Trung, message Lê Huy Hoàng, message Kiều Quốc Cơ, message Lâm Quang Trung, message Trịnh Long Khánh, message Đỗ Kiến Phương, Nguyễn Quang Hiền.
Hàng 2  
message Trương Chỉnh Phong, message Vũ Dương Huy, Nguyễn Thành Tuấn, message Trương Bá Tuấn, Vũ Hán Kỳ, Hồ Văn Đẩu, message Nguyễn Thanh Nguyên, message Hoàng Minh Thưởng, Nguyễn Sĩ Quý, message La Văn Đại, Phạm Trọng Cư.
Hàng 1  
message Nguyễn Chánh Đức, Lê Mạnh Tiến, Trần Minh Phước, message Trần Minh Dũng, Nguyễn Trung Trực, Ngụy Ngọc Hùng, message Hồ Duy Khanh, message Vũ Thế Châu, message Trần Quang Ngọc, message Nguyễn Tôn Thịnh, Mai Ngọc Ẩn, message Trương Quang Trung.

message Có tin nhắn

Lớp 8-2 next