Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-5
previous Lớp 6-4Lớp 6-6 next
Ban khen danh dự
Trần Hải Thành
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Nguyễn Văn Hiến
2 - Trần Thanh Toàn
3 - Lê Khắc Thái
1 - Trịnh Bửu Sơn
2 - Trần Hoàn Vũ
3 - Trần Thanh Toàn
1 - Phạm Trần Quang
2 - Nguyễn Văn Hiến
3 - Trịnh Bửu Sơn
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Bành Thoại Phát
2 - Trịnh Bửu Sơn
3 - Nguyễn Văn Hiến
1 - Phạm Trần Quang
2 - Trần Hải Thành
3 - Nguyễn Văn Hiến
1 - Phạm Trần Quang
2 - Nguyễn Văn Hiến
3 - Trịnh Bửu Sơn
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Đức Nam
2 - Châu Xiên Bàn
3 - Phạm Trần Quang
1 - Trần Thanh Toàn
2 - Phạm Trần Quang
3 - Trần Hải Thành
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Lê Quốc Đạt
3 - Nguyễn Văn Hiến
71-6-6-ed
Hàng 6  
Phan Đình Anh Kim, message Kive Ngọc Cảnh, message Châu Xiên Bàn, Nguyễn Văn Phi, message Trần Hải Thành, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Mạnh Hòa, Phan Văn Dần, Nguyễn Đăng Dũng, Nguyễn Văn Rê, Âu Gia Minh.
Hàng 5  
Nguyễn Hữu Tuấn, message Bành Thoại Phát, Nguyễn Thu Tuyền, Trịnh Bửu Sơn, message Lê Phước Hiệp, message Trần Hoàn Vũ, message Nguyễn Quốc Việt, Trần Hùng Lân, Trần Thanh Toàn, Nguyễn Việt Thống.
Hàng 4  
Nguyễn Bá Phương, message Lê Tấn Tài, Lê Quốc Tiến, Vương Thanh Ngọc, Huỳnh Minh, Hoàng Gia Thanh, Bùi Quang Nhã, Nguyễn Kim Bảng, Phạm Tuấn, Nguyễn Minh Hùng.
Hàng 3  
Phạm Trần Quang, message Nguyễn Ngọc Liên, message Phan Đức Hưng, Trần Thái Thanh, message Nguyễn Hữu Đức, Đoàn Minh Trí, message Phan Đức Trí, Nguyễn Hữu Châu, Huỳnh Hồng Phúc, message Trần Đức Tuấn.
Hàng 2  
Bùi Tuấn Dũng, message Đào Duy Anh, message Tống Việt Trai, Dương Chánh Huy, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Việt Tòng, Thái Văn Tân, Phan Thế Dũng, Lê Khắc Thái, Lê Thanh Hải.
Hàng 1  
Nguyễn Văn Hiến, Trần Hữu Phan, Lê Quốc Đạt, Phạm Văn Đủ, message Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Hữu Phúc, Hoàng Hân, Hạng Minh Huân, message Trần Hoàng Lộc, Bùi Đức Tiến.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-4Lớp 6-6 next