Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-4
previous Lớp 6-3Lớp 6-5 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Việt Dũng
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Hoàng Vĩnh Cơ
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Lê Kim Tuấn
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Nguyễn Tiến Dũng
3 - Lê Kim Tuấn
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Nguyễn Tiến Dũng
3 - Lê Văn Anh
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Tiến Dũng
2 - Lê Kim Tuấn
3 - Lâm Sinh Thư
1 - Lê Văn Anh
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Hoàng Vĩnh Cơ
1 - Vũ Hùng Tuấn
2 - Lê Văn Anh
3 - La Bái Huê
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - La Bái Huê
3 - Lê Văn Anh
1 - Nguyễn Việt Dung
2 - Lê Văn Anh
3 - La Bái Huê
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Lê Văn Anh
3 - Lê Kim Tuấn
71-6-4-ed
Hàng 6  
Nguyễn Văn Mến, Nguyễn Công Tâm, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Hữu Thuận, Đỗ Khắc Thanh Liêm, Lê Kim Tuấn, Vũ Minh Châu, message Đặng Tùng Lâm, Vũ Ngọc Hoàn, Dương Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Tài.
Hàng 5  
Quách Thành Phát, La Bái Huê, Lương Bắc Việt, message Nguyễn Trường Sơn, message Nguyễn Bá Lợi, Nguyễn Hữu Phương, Trần Mạnh Tiến, Hồ Quang Thi, Phạm Đức Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thanh Tuyền.
Hàng 4  
Lâm Việt Cường, Lê Văn Mảnh, Lê Thanh Nghĩa, Huỳnh Văn Hòa, message Nguyễn Đình Cảo, Nguyễn Nhựt Nam, Nguyễn Quốc Đoàn, Trương Sỹ, Hoàng Vĩnh Cơ, message Vũ Hùng Tuấn, Lê Châu Luận.
Hàng 3  
Tôn Tiến Long, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Quốc Tiến, Trần Thanh Tuấn, Trương Thanh Tuấn, Huỳnh Văn Trung, Võ Thành Tươi, Trần Văn Vĩnh, Lâm Sinh Thư.
Hàng 2  
message Phan Thanh Phương, Nguyễn Nam Hà, Lê Hữu Tài, Phạm Nguyễn Anh Kiệt, Bành Định Tuấn, message Lê Văn Anh, message Nguyễn Tấn Trung, Trần Minh Tuấn, Lâm Phi Hùng, Trần Kim Khánh.
Hàng 1  
Nguyễn Văn Thành, message Lương Thống Nhứt, message Nguyễn An Tuấn, Trần Tấn An, Nguyễn Đắc Bình, Trần Minh Dũng, Ngụy Ngọc Phương, message Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Hữu Quang, Trần Văn Ngọc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-3Lớp 6-5 next