Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-3
previous Lớp 6-2Lớp 6-4 next
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Trần Long Nhi
2 - Nguyễn Đức Hải
1 - Trần Chí Dũng
2 - Lư Tô
3 - Nguyễn Đức Tấn
1 - Trần Long Nhi
2 - Trần Chí Dũng
3 - Lư Tô
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Trần Minh Tân
2 - Trần Long Nhi
3 - Trần Văn Thăng
1 - Nguyễn Đức Hải
2 - Thái Phi Giao
3 - Lê Gia Điền
1 - Trần Long Nhi
2 - Lê Gia Điền
3 - Lê Gia Chiếu
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Trần Chí Dũng
2 - Lê Gia Điền
3 - Nguyễn Vọng Các
1 - Đặng Thanh Liêm
2 - Lâm Kỳ Tâm
3 - Lư Tô
1 - Trần Long Nhi
2 - Lê Gia Chiếu
3 - Lư Tô
71-6-3-ed
Hàng 6  
Lê Toàn Thắng, message Tạ Thanh Vũ, message Nguyễn Thành Long, message Trần Minh Tân, Đặng Đình Nam, Đoàn Thanh Sơn, Hồ Quý Tâm, Lê Gia Điền, message Đặng Thanh Liêm, Nguyễn Văn Phước, Trần Mạnh Tiến.
Hàng 5  
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Quang, message Trần Long Nhi, message Thái Phi Giao, Huỳnh Minh Mẫn, Trần Hữu Khải, message Nguyễn Ngọc Hải, Trần Sử Toàn, message Trần Chí Dũng, Huỳnh Quốc Bửu.
Hàng 4  
Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Vọng Các, Trần Văn Thắng, Nguyễn Anh Tuấn, message Lư Tô, Lâm Kỳ Tâm, Bùi Xuân Tiến, message Nguyễn Minh Đạt, Ngô Mạnh Đạt.
Hàng 3  
Nguyễn Minh Nhật, Dương Hữu Thanh Tùng, Trần Văn Hương, message Diệp Thế Nghiệp, Trần Hiền, Đỗ Phạm Hoàng, Phan Châu Hải, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đăng Thanh, message Nguyễn Hoàng Tuấn.
Hàng 2  
Mai Thanh Sơn, Lê Gia Chiếu, Nguyễn Văn Phúc, Lê Quang Tiến, Đỗ Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Trang, message Trần Hữu Hội, Dương Quốc Việt, La Quốc Phi, Đỗ Khắc Thanh Lâm.
Hàng 1  
message Vĩnh Nguyên, Trương An Liệt, message Trương Thế Thanh, Lê Minh Hoàn, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Vi Dũng, Dư Thiện Phước, Diệp Thế Hoàng, Lê Cao Nguyên, message Võ Phú Hải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-2Lớp 6-4 next