Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-3
previous Lớp 9-2Lớp 9-4 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Nguyễn Hoàng Giang
3 - Lê Tấn Lộc
1 - Nguyễn Hoàng Giang
2 - Phạm Duy Linh
3 - Lê Tấn Lộc
1 - Dương Hải Châu
2 - Lê Tấn Lộc
3 - Trần Hữu Minh
LÝ HÓASINH NGUSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Phạm Xuân Dũng
3 - Nguyễn Tiến Đức
1 - Chương Mênh
2 - Nguyễn Tiến Đức
3 - Hà Minh Châu
1 - Trần Phú Hải
2 - Vũ Hoài Sơn
3 - Nguyễn Ngọc Huy
TOÁN-HỌCVẠN VẬTTHỂ DỤC
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Trần Hữu Minh
3 - Đặng Minh Lộc
1 - Nguyễn Hoàng Giang
2 - Phạm Ngọc Minh
3 - Nguyễn Thành Lộc
1 - Phạm Ngọc Minh
2 - Trần Hoàng
3 - Phạm Hữu Nam
71-9-3-ed
Hàng 6  
Ngô Dung, Lê Quang Đệ, Trần Anh Tuấn, message Trần Chi Dũng, Nguyễn Quang Trung, Hồ Quang Trung, Lê Văn Nghĩa, Phạm Xuân Hưng, Phan Thành Liễu, Phạm Ngọc Minh, Hoàng Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Bửu.
Hàng 5  
Hà Minh Châu, Trần Phú Hải, message Đặng Minh Lộc, Trương Ngọc Hùng, Trần Hoàng, Đỗ Mạnh Huy, message Chu Ngọc Lâm, Nguyễn Vĩnh Thịnh, Vũ Hoài Sơn, Huỳnh Viết Anh, Phạm Quang Trực.
Hàng 4  
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Hữu Nam, Trần Hữu Minh, Nguyễn Xuân Hoàng, Trịnh Đình Hưng, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Xuân Nhựt, Hoàng Vũ Cường, Dương Hải Châu, Chương Mênh, Lê Tấn Lộc.
Hàng 3  
Nguyễn Vũ Hải, Nguyễn Văn Châu, Trần Bá Luật, Nguyễn Gia Hào, Dương Hồng Ấn, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Mạnh Tấn, Hoàng Hưng Bình, Bùi Đức Minh, Nguyễn Khắc Mẫn, message Lê Anh Dũng.
Hàng 2  
Nguyễn Trọng Khiêm, Phan Trung Nhân, Phạm Văn Tòng, Võ Như Dũng, Nguyễn Đức Bản, Phùng Quang Dũng, Hoàng Minh, Đào Minh Trí, Đỗ Hùng Hưng, Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Hoàng Giang.
Hàng 1  
Vũ Đình Huân, Nguyễn Ngọc Huy, message Phạm Duy Linh, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Tiến Đức, Hứa Trọng Danh, Phạm Xuân Dũng, Nguyễn Tiến Đức, Quách Ngụy Cường, Trần Văn Toàn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-2Lớp 9-4 next