Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-4
previous Lớp 9-3
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
2 - Nguyễn Tâm
3 - Nguyễn Trọng Trung
1 - Nguyễn Hữu Sơn
2 - Nguyễn Minh Thiện
3 - Mai Văn Lân
1 - Phạm Văn Phụng
2 - Mai Văn Lân
3 - Đinh Viết Bình
LÝ HÓASINH NGUSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Thành Tâm
2 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
3 - Nguyễn Trọng Trung
1 - Lê Quang Diệu Thanh
2 - Đỗ Bá Việt
3 - Nguyễn Thành Tâm
1 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
2 - Nguyễn Trọng Trung
3 - Quách Cẩm Hồng
TOÁN-HỌCVẠN VẬTTHỂ DỤC
1 - Phan Trung
2 - Phạm Đức Long
3 - Đinh Viết Bình
1 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
2 - Phan Hữu Châu
3 - Hồ Hữu Phước
1 - Lê Hòa Kim
2 - Huỳnh Việt Tuấn
3 - Lê Quang Diệu Thanh
71-9-4-ed
Hàng 6  
Nguyễn Ngọc Trí, Huỳnh Kim Long, Nguyễn Đức Hùng, Mai Văn Lân, Vương Thuận Bảo, Lưu Ngọc Vinh, Lê Đình Thảo, Nguyễn Minh Thiện, Huỳnh Việt Tuấn, Nguyễn Hoàng Thành, Lê Trọng Khiết.
Hàng 5  
Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Hữu Sơn, Huỳnh Quốc Khôn, Hồ Chí Hướng, Đỗ Bá Việt, Đinh Tuấn Phúc, Nguyễn Anh Vũ, Trần Ý, Hồ Sĩ Hùng, Trần Thanh Hà, Nguyễn Doãn Nông.
Hàng 4  
Nguyễn Tiến Thành, Lê Hòa Kim, Huỳnh Tiến Dũng, Trương Gia Khánh, Phan Thế Cường, Lý Văn Quang, message Lê Văn Hóa, Ngũ Vĩnh Quý, Lưu Hoàng Khải, Trần Tấn Lực, message Nguyễn Việt.
Hàng 3  
Phan Văn Phụng, message Đỗ Hữu Phương, Phạm Quốc Trung, Phạm Đức Long, Phan Trung, Hà Quý Ko6ng, Vĩnh Việt Hòa, Nguyễn Trọng Trung, Nguyễn Thanh Sơn, Maurice Ignatio, Lê Quang Diệu Thanh.
Hàng 2  
Nguyễn Ân Nghĩa, message Ma Đình Vựng, Vĩnh Tuấn, Phan Hữu Châu, Hà Thế Hùng, Đỗ Khắc Tài, Đỗ Văn Khoa, Lê Văn Tùng, Võ Văn Liêm, Ngô Vinh Quan, Huỳnh Xuân Sơn, Gs. Trần Đình Điệt.
Hàng 1  
Trần Văn Tâm, Đinh Công Hiếu, Đinh Viết Bình, Nguyễn Anh Tài, message Quách Cẩm Hồng, Hồ Hữu Phước, Lưu Văn Hòa, Nguyễn Văn Thắng, Hứa Văn Nhân, Nguyễn Thanh Tâm, Huỳnh Tuấn Nghĩa.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-3