Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-2
previous Lớp 9-1Lớp 9-3 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Lê Minh Chánh
3 - Nguyễn Thành Nam
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Ngô Kỳ Thắng
3 - Lê Gia Khiêm
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Lê Gia Khiêm
3 - Nguyễn Thanh Bình
LÝ HÓASINH NGUSỬ ĐỊA
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Nguyễn Thanh Nam
3 - Từ Đặng Minh Hà
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Nguyễn Thanh Nam
3 - Nguyễn Phước Nhàn
1 - Đỗ Như Hùng
2 - Huỳnh Định Dương
3 - Huỳnh Quang Thịnh
TOÁN-HỌCVẠN VẬTTHỂ DỤC
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Nguyễn Thanh Nam
3 - Võ Minh Khương
1 - Huỳnh Định Dương
2 - Nguyễn Thanh Nam
3 - Sa Anh Kiệt
1 - Hoàng Trạch
71-9-2-ed
Hàng 6  
Vũ Văn Trung, Lữ Anh Tuấn, Nguyễn Ước Lễ, Võ Minh Khương, Huỳnh Định Dương, Lê Minh Chánh, message Lê Gia Khiêm, Hoàng Nhật Nam, Đoàn Văn Viễn, Nguyễn Thất Hiền, Đỗ Hữu Trí.
Hàng 5  
Nguyễn Đỗ Dũng, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Lam Sơn, Phan Vị Nhân, Phùng Ngọc Hải, Hoàng Dân, Trần Anh Dũng, Hoàng Trạch, Đỗ Như Hùng, Nguyễn Đức Hùng.
Hàng 4  
Trần Hoài Vinh, Huỳnh Đăng Minh, Nguyễn Hồng Phước, Nguyễn Địch Hòa, Đỗ Văn Phú, Ngô Kỳ Thắng, Lê Kim Hùng, Trần Hữu Hải, Vũ Đình Long, Lý Thiên Thành, Võ Ngọc Thái.
Hàng 3  
Đỗ Hoàng Minh, Nguyễn Quốc Dụng, Trương Công Hải, message Nguyễn Việt, Hoàng Hữu Hùng, Nguyễn Tiến Quảng, Nguyễn Phước Nhàn, Nguyễn Thanh Nam, Phạm Văn Băng Linh, Dương Như Khánh, Lâm Thanh Quế, Gs. Hoàng Phi Lộc.
Hàng 2  
Phạm Thành Tâm, Nguyễn Tiến Anh, Đinh Thành Thiện, Bùi Đắc Thắng, Cao Nam Thắng, Thẩm Huy Tuấn, Vũ Duy Lân, Trần Minh Hùng, Sa Anh Kiệt, Nguyễn Thanh Bình, Từ Đặng Minh Hà.
Hàng 1  
Nguyễn Hoàng Hùng, message Huỳnh Hữu Lộc, Lê Như Huy, Hồ Hạng Võ, Hoàng Minh Ngọc, Võ Ngọc Sang, message Đặng Văn Cang, Châu Dung Đạt, message Lê Minh Trung, Huỳnh Quang Thịnh, Vũ Văn Khoa.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-1Lớp 9-3 next