Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-9
previous Lớp 4-8Lớp 4-10 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Hạnh
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Huỳnh Hữu Nghĩa
2 - Trần Chí Thông
3 - Hoàng Đức Huân
1 - Hoàng Đức Huân
2 - Lê Minh Sơn
3 - Huỳnh Hữu Nghĩa
1 - Nguyễn Hữu Hạnh
2 - Võ Công Tâm
3 - Lê Minh Sơn
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Nguyễn Hữu Hạnh
2 - Nguyễn Quang Hùng
3 - Võ Phi Dũng
1 - Bạch Long Hà
2 - Nguyễn Hữu Hạnh
3 - Nguyễn Đức Hân
1 - Nguyễn Hữu Hạnh
2 - Bạch Long Hà
3 - Lê Minh Sơn
HỘI-HỌA
1 - Huỳnh Hữu Nghĩa
2 - Lê Minh Sơn
3 - Hoàng Đức Huân
71-4-9-ed
Hàng 5  
message Trần Mộng Hùng, message Nguyễn Thế Phong, Trần Lê Quang, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Hữu Hạnh, Dương Quốc Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, message Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quang Hùng, message Lê Minh Sơn, Võ Công Tâm.
Hàng 4  
message Nguyễn Đình Bá, message Bùi Thế Dũng, Hà Quí Trí, Lê Duy Linh, Hoàng Đức Huân, Mai Tấn Lộc, message Đinh Hùng Phương, Trương Anh Hoàng, Hà Nhật Vinh, message Tôn Tiến Khánh, message Võ Phi Dũng, Vũ Minh Tú.
Hàng 3  
Trần Văn Minh, message Nguyễn Công, Phạm Trung Hưng, Nguyễn Trọng Thanh, Nguyễn Viết Trọng, Từ Công Nhường, message Hà Gia Thảo, Đinh Quang Trí, message Mai Huy, Trương Đức Thắng, Lê Xuân Minh, Trần Chí Thông.
Hàng 2  
message Nguyễn Đức Hân, Tô Châu, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khắc Thịnh, Bạch Long Hà, Nguyễn Quốc Hưng, message Nguyễn Thế Long, message Đỗ Trọng Việt, message Trần Bá Quyền, message Phan Quỳnh Lâm, Trần Bá Mỹ, Huỳnh Hữu Nghĩa.
Hàng 1  
Phạm Minh Hiển, message Nguyễn Tiến Phát, Vũ Minh Hoàng, message Vũ Duy Trí, message Đặng Sĩ Bình, Nguyễn Lê Bảo, message Nguyễn Đức Hiệp, message Lý Xuân Lộc, Trịnh Đình Thanh, message Phan Ngọc Tâm, message Trần Quang Xuân, message Lê Quang Anh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-8Lớp 4-10 next