Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-8
previous Lớp 4-7Lớp 4-9 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Bá Hùng
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Lữ Châu Hiếu
2 - Lê Huy Hòa
3 - Hoàng Tế Lễ
1 - Nguyễn Bá Hùng
2 - Trần Văn Trung
3 - Nguyễn Văn Hòa
1 - Huỳnh Thanh Đạm
2 - Nguyễn Bá Hùng
3 - Giang Đại Thuận
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Giang Đại Thuận
2 - Nguyễn Bá Hùng
3 - Trần Văn Trung
1 - Nguyễn Ngọc Hà
2 - Nguyễn Bá Hùng
3 - Lữ Châu Hiếu
1 - Nguyễn Bá Hùng
2 - Trần Văn Trung
3 - Nguyễn Văn Hòa
HỘI-HỌA
1 - Lữ Châu Hiếu
2 - Nguyễn Anh Dũng
3 - Thái Văn Toàn
71-4-8-ed
Hàng 5  
Nguyễn Quí Thành, Trần Anh Dũng, Nguyễn An Toàn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Tăng Thanh, Nguyễn Hữu Trí, message Lữ Châu Hiếu, Nguyễn Anh Vũ, Lê Huy Hòa, Nguyễn Anh Dũng, Huỳnh Thanh Đạm.
Hàng 4  
Nguyễn Cao Long, message Vũ Mạnh Tiến, Nguyễn Anh Dũng, message Trần Mộng Hùng, Đinh Quang Hiển, Nguyễn Văn Hòa, Lê Hữu Hạnh, message Trần Kim Hoàng, Bành Thoại Phước, Trần Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Việt.
Hàng 3  
Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thanh Vui, message Phạm Hữu Lý, Châu Thành Nam, Đinh Thế Hùng, Nguyễn Hoàng Châu, message Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Việt Anh, message Tăng Minh Tâm, Nguyễn Tiến Dũng, message Thái Văn Toàn.
Hàng 2  
Đặng Thúc Địch, Bùi Vĩ, message Đỗ Mạnh Hùng, Võ Thành Liêm, Ngô Quốc Thông, message Tôn Thất Công, Trương Tiến Dũng, Nguyễn Bảo Đức, message Trần Liệt Vỹ, Đặng Văn Thạch, message Vũ Quang Vinh, Trần Văn Trung.
Hàng 1  
Nguyễn Hữu Tuấn, message Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Tế Lễ, message Nguyễn Hồng Sang, Lâm Quốc Tài, Nguyễn Bá Hùng, message Trần Vương Thạch, Đoàn Ngân Bằng, Lê Trung Hiếu, message Giang Đại Thuận, message Huỳnh Anh Tuấn, Trần Xuân Đài.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-7Lớp 4-9 next