Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-7
previous Lớp 4-6Lớp 4-8 next
Ban khen danh dự
Lê Anh Tuấn
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Nguyễn Trung Nghĩa
3 - Hoàng Thế Vinh
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Nguyễn Thừa Dũng
3 - Nguyễn Trung Nghĩa
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Võ Đình Dũng
3 - Trịnh Quang Huy
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Nguyễn Hữu Nghĩa
2 - Phạm Châu Hải
3 - Nguyễn Trung Nghĩa
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Nguyễn Trung Nghĩa
3 - Võ Đình Dũng
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Nguyễn Trung Nghĩa
3 - Trần Hữu Phú
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Hữu Nghĩa
2 - Lê Anh Tuấn
3 - Đinh Văn Nhân
71-4-7-ed
Hàng 5  
Nguyễn Quốc Vinh, Phạm Châu Hải, Nguyễn Thừa Dũng, Lê Anh Tuấn, Đinh Hữu Hạng, message Quách Khổng Hòa, message Nguyễn Trung Nghĩa, Võ Công Minh, message Lê Nguyên Phong, Lê Ngọc Tín, Khưu Đắc Hiếu, Lương Hữu Phước.
Hàng 4  
Ngô Hồng Hà, message Bạch Trọng Hiếu, Lê Phùng Hiếu, message Bùi Duy Tân, message Nguyễn Ngọc Quốc Khanh, Vũ Quốc Hùng, Chung Sơn Lâm, Trương Vĩnh Phúc, message Hà Duy Bích, Võ Đình Dũng, message Trương Hoàng Cơ, Nguyễn Đức Tiến.
Hàng 3  
Nguyễn Công Toàn, Trần Thanh Quang, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Thành Trung, Bùi Xuân Bảng, Hoàng Thế Vinh, Nguyễn Hữu Nghĩa, message Ngô Hồng Nguyện, message Trịnh Quang Huy, Nguyễn Văn Thanh.
Hàng 2  
Trần Tiến Dũng, Đặng Minh Khải, Hoàng Thanh Sơn, Hầu Mặc Vương, Nguyễn Võ Phong Vũ, message Nguyễn Lam Sơn, message Ngô Trung Hiếu, Huỳnh Kim Lễ, Vũ Quốc Anh, message Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Hữu Phú, Phan Bội Châu Trân.
Hàng 1  
message Đinh Văn Nhân, message Trần Nguyên Khôi, Nguyễn Đức Phương, Trần Anh Tài, Nguyễn Phúc Ân, message Lý Phúc Hải, Ngô Đình Trí, Nguyễn Phước Thọ, Lê Phùng Hiếu, Lê Thanh Dũng, Bùi Bằng Dũng, Trần Hoài Phương.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-6Lớp 4-8 next