Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-6
previous Lớp 4-5Lớp 4-7 next
Ban khen danh dự
Vũ Quốc Thắng
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Đình Tân
2 - Vũ Quốc Thắng
3 - Phan Vinh Hiển
1 - Vũ Quốc Thắng
2 - Bùi Quang Dũng
3 - Nguyên Hồng Hà
1 - Bùi Quang Dũng
2 - Phan Vinh Hiển
3 - Nguyễn Hồng Hà
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Lê Văn Long
2 - Vũ Quốc Thắng
3 - Nguyễn Hồng Hà
1 - Nguyễn Đình Tân
2 - Diệp Thế Nên
3 - Nguyễn Đình Diên
1 - Bùi Khương Bửu Hoàn
2 - Bùi Quang Dũng
3 - Vũ Quốc Thắng
HỘI-HỌA
1 - Đặng Kim Hồng
2 - Nguyễn Đình Tân
3 - Vĩnh Phúc
71-4-6-ed
Hàng 5  
Vĩnh Phúc, message Nguyễn Thành Vít, Lê Thành Danh, message Võ Hùng Dũng, message Bùi Quang Dũng, Văn Văn Quý, Lê Trung Kiên, message Đoàn Vĩnh Thụy, Nguyễn Hữu Thành, Lê Quang Minh, message Hà Hữu Sơn.
Hàng 4  
Trần Anh Dũng, Trần Tuấn Vũ, Mai Trung Lương, message Trần Việt Hùng, message Trần Hải, Bùi Anh Tuấn, message Tôn Thất Long, message Lý Thi Nhân, Trần Anh Vũ, message Diệp Thế Nên, Nguyễn Châu Tuấn, Lê Đắc Bằng.
Hàng 3  
message Nguyễn Đình Diên, Nguyễn Duy Hiếu, message Phan Vinh Hiển, Đào Tiến Nguyên, message Đặng Kim Hồng, Nguyễn Sơn, Vũ Quốc Thắng, message Nguyễn Đình Tân, Nguyễn Quốc Khánh, message Lê Hiếu Nghĩa, message Hoàng Hoa Tuấn, Bùi Khương Bửu Hoàn.
Hàng 2  
Thái Đức Hưng, Võ Văn Nghị, Nguyễn Tấn Dũng, message Lê Quốc Khánh, message Trần Ngọc Hạnh, La Thanh Tùng, Quan Trung Thạch, Lê Hồ Nhơn Trung, Nguyễn Hồng Hà, Trịnh Hoàng Huân, Nguyễn Trọng Phát, message Huỳnh Văn Thảo.
Hàng 1  
Vũ Thành Tông, message Lê Chí Thông, message Trần Văn Khoan, Lương Vĩnh Thuần, Đinh Mạnh Dũng, message Trịnh Ngọc Long, Vũ Thế Quân, Tạ Quốc Dũng, message Lê Văn Long, message Trần Di Nhuận Đức, message Lê Anh Triết Nhân, Phan Đăng Cường.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-5Lớp 4-7 next