Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-5
previous Lớp 4-4Lớp 4-6 next
Ban khen danh dự
Trần Trung Dũng
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Hữu Nghĩa
2 - Nguyễn Vũ Trọng
3 - Trương Minh Dũng
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Trần Hữu Nghĩa
3 - Trần Trung Dũng
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Trần Hữu Nghĩa
3 - Trần Trung Dũng
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Bùi Duy Tân
3 - Nguyễn Ngọc Điệp
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Anh Dũng
3 - Trần Hữu Nghĩa
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Trần Hữu Nghĩa
3 - Trần Trung Dũng
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tấn Phát
2 - Phạm Quang Thành
3 - Bùi Quang Phú
71-4-5-ed
Hàng 5  
Bùi Quang Nghĩa, Nguyễn Minh Hoàng, Thái Quang Đạo, Nguyễn Minh Trí, message Lê Đình Quốc, Tô Quốc Bảo, Nguyễn Vũ Kỳ Tuấn, Trần Hữu Nghĩa, Võ Thanh Tòng, Huỳnh Quí Cường, Hồ Đình Thuận.
Hàng 4  
Phạm Thành An, Dương Huy Hùng, Vương Khánh Hiệp, Nguyễn Ngọc Điệp, message Trần Quốc Khánh, message Lâm Trường Tồn, message Trần Quốc Hưng, Bùi Quang Phú, message Trần Nhựt Thức, Trần Trung Dũng, message Bùi Duy Tân, Nguyễn Tuấn Khải.
Hàng 3  
Mao Phúc Khánh, message Phạm Quang Thành, Lê Châu Liêm, Đặng Quang Tuấn, Trần Ngọc Bửu, message Nguyễn Văn Trí Dũng, message Lê Thành Lâm, message Bùi Quang Hạnh, Phùng Minh Hiền, Nguyễn Đình Thành, Hoàng Trung Nam, message Trần Công Hùng, Nguyễn Đức Tuấn.
Hàng 2  
message Lê Thành Nhân, Nguyễn Đình Châu, Trần Thanh Hùng, message Huỳnh Chí Thiện, Dương Quang Khải, Ngô Ngọc Tuấn, Phan Anh Tài, Nguyễn Thông, message Nguyễn Tấn Phát, Trần Quốc Chính, Hứa Hiền Đức, Nguyễn Anh Tuấn, message Võ Thanh Sơn.
Hàng 1  
Mai Anh Tài, Trần Thanh Nhân, message Hà Ngọc Sửu, message Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Anh Dũng, Trương Minh Dũng, Nguyễn Kim Phương, message Dương Hữu Lộc, Phạm Hữu Thắng, message Nguyễn Vũ Trọng, Trần Quyền Ẩn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-4Lớp 4-6 next