Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-4
previous Lớp 4-3Lớp 4-5 next
Ban khen danh dự
Trần Nghiệp
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Khang
2 - Nguyễn Lưu Tuyến
3 - Trần Hữu Tài
1 - Trần Nghiệp
2 - Đào Mạnh Hùng
3 - Phạm Minh Hiền
1 - Trần Nghiệp
2 - Đào Mạnh Hùng
3 - Phạm Minh Hiền
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Lê Quang Lộc
2 - Phạm Minh Hiền
3 - Trần Nghiệp
1 - Thân Đức Tuệ
2 - Trần Nghiệp
3 - Phạm Minh Hiền
1 - Trần Nghiệp
2 - Đào Mạnh Hùng
3 - Thân Đức Tuệ
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Khang
2 - Phạm Duy Hiếu
3 - Đào Mạnh Hùng
71-4-4-ed
Hàng 5  
Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Trung Hiếu, message Hồ Quang Đạt, Nguyễn Quốc Thông, Nguyễn Hiển Vinh, message Thân Đức Tuệ, Trương Chức Tề, Trần Minh Tuấn, Vũ Đình Tùng, message Ái Luyện, message Võ Hồng Đức.
Hàng 4  
message Trần Nghiệp, Vũ Tiến Đạt, Nguyễn Hữu Thiện, Trần Hữu Định, Nguyễn Đức Tuân, Lê Công Sáng, Phạm Minh Hiền, message Đỗ Anh Tuấn, Lê Quang Minh, Châu Xiêu Kỳ, message Nguyễn Văn Cường, message Nguyễn Khánh Phan.
Hàng 3  
message Chung Quang Lộc, Trần Minh Thành, Đào Minh Anh, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Đức Linh, message Phạm Duy Khanh, message Trần Hữu Tài, message Trần Văn Thi, Phạm Duy Hiếu, Mai Phương Thể, message Lê Ngọc Phi, Nguyễn Trọng Toàn.
Hàng 2  
message Đào Mạnh Hùng, message Nguyễn Hữu Hùng, message Dương Ngọc Sang, message Nguyễn Phúc Thuyên, Nguyễn Hồng Tuấn, message Nguyễn Thế Trí, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Như Hải, message Nguyễn Khang, Trần Thanh Nhã, Trịnh Viết Kim, message Nguyễn Hữu Hòa.
Hàng 1  
Nguyễn Lưu Tuyến, Hồng Diện Lân, Huỳnh Anh Tuấn, Huỳnh Bá Chi, message Phạm Thành Văn, Lê Minh Trí, message Lý Thành Tâm, Nguyễn Sử Thiện, message Trần Trí Tín, Lê Quang Lộc, Ngũ Lâm, message Huỳnh Quốc Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-3Lớp 4-5 next