Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-3
previous Lớp 4-2Lớp 4-4 next
Ban khen danh dự
Diệp Minh Mẫn
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Nguyễn Thành Phương
3 - Ngô Văn Linh
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Nguyễn Thành Phương
3 - Ngô Văn Linh
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Võ Lương Ngọc
3 - Ngô Văn Linh
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Ngô Văn Linh
2 - Bùi Tấn Tươi
3 - Nguyễn Thành Phương
1 - Từ Ngọc Phương
2 - Võ Lương Ngọc
3 - Nguyễn Thành Phương
1 - Nguyễn Thanh Phương
2 - Diệp Minh Mẫn
3 - Ngô Văn Linh
HỘI-HỌA
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Huỳnh Tuấn Cường
3 - Từ Ngọc Phương
71-4-3-ed
Hàng 5  
Diệp Minh Mẫn, Nguyễn Thành Phương, message Trần Minh Đức, message Nguyễn Xuân Hỷ, Bùi Tấn Tươi, message Từ Ngọc Phương, Huỳnh Hồng Sơn, message Vũ Thanh Tùng, message Bành Định Hùng, message Nguyễn Quốc Thái, message Phạm Văn Hùng.
Hàng 4  
Nguyễn Ngọc Tài, message Trần Trọng Hậu, Nguyễn Tấn Minh, message Cao Triều Liêm, message Cổ Quốc Hùng, message Trần Công Tâm, Bùi Quang Phước, message Nguyễn Huy Hoàng, message Nguyễn Minh Nhựt, message Trần Quốc Bảo, Bùi Xuân Khang.
Hàng 3  
Võ Lương Ngọc, message Vũ Văn Phác, Nguyễn Công Bình, message Phan Thanh Tuyền, Nguyễn Đình Thông, message Ngô Văn Tân, Passed away Cổ Hùng Cường, Ngô Văn Linh, Bùi Anh Tuấn, Phạm Anh Lâm, message Nguyễn Tường Giao, Trương Hoàng Quân.
Hàng 2  
message Nguyễn Duy Khải, Vũ Văn Kim Phụng, Nguyễn Minh Giang, Huỳnh Trung, message Phạm Trí Đức, Nguyễn Đăng Vinh, message Nguyễn Thành Minh, Dương Minh Thành, message Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Đình Phúc, Phạm Hữu Đạt, message Hoàng Văn Thọ, Đỗ Đức Hiến.
Hàng 1  
Nguyễn Phan Huân, message Nguyễn Trí Tài, Nguyễn Ngọc Hùng Cường, message Chung Thanh Hùng, message Dương Mạnh Hùng, Trúc Anh Phi, message Huỳnh Tuấn Cường, message Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, message Trần Duy Khoa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ph. Công Tâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-2Lớp 4-4 next