Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-2
previous Lớp 4-1Lớp 4-3 next
Ban khen danh dự
Đặng Minh Chí
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Đặng Minh Chi
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Triệu Huỳnh Đức
1 - Đặng Minh Chí
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Lữ Minh Tân
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Đặng Minh Chí
3 - Tống Trường Sơn
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Đặng Minh Chí
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Triệu Huỳnh Đức
1 - Nguyễn Thiệu Trường
2 - Đoàn Việt Tuấn
3 - Đặng Minh Chí
1 - Nguyễn Đình Hoài
2 - Huỳnh Cao Trí
3 - Đặng Minh Chí
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Nguyễn Văn Lê
3 - Đặng Minh Chí
71-4-2-ed
Hàng 5  
message Lê Gia Huy, message Phạm Hoàng Hùng, message Nguyễn Đình Hoài, message Benoit Albert Trọng, message Trần Văn Ngọc Danh, message Đoàn Quang Dũng, message Trương Trường Đức, message Phạm Hồng Lâm, message Lý Quang Phát, message Phạm Hoàng Dũng.
Hàng 4  
message Lê Tiến Dũng, message Lê Anh Dũng, message Nguyễn Thanh Sơn, message Phùng Quốc Hưng, message Huỳnh Tấn Phát, message Nguyễn Văn Lê, message Bùi Thế Dũng, message Huỳnh Thiên Hưng, message Bạch Kim Quang, message Võ Thành Nhân, message Trương Xuân Vinh, message Trần Trọng Cường.
Hàng 3  
message Phạm Ngọc Anh, message Nguyễn Phước Hải, message Lương Thanh Dũng, message Đặng Minh Chí, message Nguyễn Thiện Trường, message Nguyễn Thế Châu, message Nguyễn Thành Phi, message Trần Đức Việt, message Bùi Ngọc Linh, message Hồ Chí Hiển, message Nguyễn Vĩnh Thuận, message Huỳnh Cao Trị.
Hàng 2  
message Triệu Huỳnh Đức, message Ngô Viết Nam Sơn, message Trần Tiễn Quang, message Vũ Đình Chi, message Nguyễn Trọng Khiêm, message Trần Phương Long, message Đoàn Viết Tuấn, message Lữ Minh Tân, message Nguyễn Tuấn Phước, message Trần Hùng Lập, message Phạm Ngọc Khoa, message Phạm Hạnh Phúc.
Hàng 1  
message Khưu Thế Phương, message Lâm Hùng Dũng, message Hoàng Quốc Nam, message Nguyễn Khả Hòa, message Lê Thành Nam, message Hứa Thanh Hùng, message Nguyễn Anh Quân, message Tô Thanh Hải, message Nguyễn Đình Song Minh, message Nguyễn Thành Trung, message Nguyễn Trọng Khang, message Nguyễn Ngọc Thi.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-1Lớp 4-3 next