Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-1
Lớp 4-2 next
Ban khen danh dự
Vũ Hiển
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Vũ Hiển
2 - Lê Thanh Sơn
3 - Cao Minh Đồng
1 - Vũ Hiển
2 - Cao Minh Đồng
3 - Nguyễn Huỳnh Hòa
1 - Trương Anh Huy
2 - Trần Văn Thanh Vân
3 - Đoàn Mỹ
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Vũ Hiển
2 - Nguyễn Ngọc Khôi
3 - Cao Minh Đồng
1 - Vũ Hiển
2 - Lê Công Quốc Vũ
3 - Trần Văn Thanh Vân
1 - Vũ Hiển
2 - Phạm Đỗ Kỳ Châu
3 - Nguyễn Anh Quân
HỘI-HỌA
1 - Lê Công Quốc Vũ
2 - Nghiêm Quốc Dũng
71-4-1-ed
Hàng 5  
Mai Quốc Việt Hùng, Trần Xuân Hải, message Trương Hà Thanh, message Trương Anh Huy, Phạm Đỗ Kỳ Châu, message Trần Quế Thông, message Lê Công Thuyên, Nguyễn Đăng Sơn, message Hoàng Đức Tùng, message Lâm Quang Hoàng, Đoàn Mỹ.
Hàng 4  
message Nguyễn Văn Quân, Bùi Xuân Lộc, message Nguyễn Thành Long, message Lê Thanh Sơn, Cao Minh Đồng, message Đỗ Quang Thuần, Mai Anh Tuấn, message Trần Văn Trí, message Lê Xuân Hòa, Lê Minh Phụng, Trần Hùng Sơn.
Hàng 3  
Lê Xuân Khải, 1Passed away Bùi Đức Tuyên, Ngô Hữu Danh, message Nguyễn Thế Phương, message Lâm Quốc Ánh, Huỳnh Dương Phổ, Trần Hữu Phú, Trần Trung Dũng, Phan Anh Dũng, Trần Việt Đức, Đinh Quang Minh, Cô Dạy Phạm Thị Liên.
Hàng 2  
Nguyễn Tấn Dũng, message Nguyễn Ngọc Khôi, Dương Tấn Tài, message Trần Minh Phương, message Đỗ Mạnh Hùng, Trần Vĩnh Châu, Nguyễn Văn Tiến Hùng, message Lương Tấn Hoàng, Trần Trung Quốc, message Nguyễn Bá Hồng Sơn, Nghiêm Quốc Dũng, Trần Văn Thanh Vân.
Hàng 1  
message Nguyễn Minh Chánh, message Vũ Hiển, message Vĩnh Duy, message Ngô Quang Tấn, Nguyễn Mạnh Dũng, message Nguyễn Hoàng Linh, Trần Ngọc Ẩn, message Trần Đình Đài, Nguyễn Anh Quân, message Nguyễn Duy Cường, Lê Công Quốc Vũ, message Nguyễn Huỳnh Hòa.

message Có tin nhắn

Lớp 4-2 next