Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-11
previous Lớp 4-10Lớp 4-12 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thu An
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Thu An
2 - Vương Hưng Long
3 - Hoàng Tấn Lập
1 - Nguyễn Thu An
2 - Nguyễn Hữu Định
3 - Đặng Trí Thông
1 - Nguyễn Thu An
2 - Vương Hưng Long
3 - Hoàng Tấn Lập
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Nguyễn Thu An
2 - Hoàng Tấn Lập
3 - Vương Hưng Long
1 - Nguyễn Thu An
2 - Nguyễn Hoàng Tuấn
3 - Đinh Thăng
1 - Nguyễn Thu An
2 - Trần Đắc Thắng
3 - Trần Đắc Tâm
HỘI-HỌA
1 - Phạm Kim Long
2 - Trần Đắc Thắng
3 - Hà Mai Thịnh
71-4-11-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Đức Chính, message Đặng Trí Thông, Hồ Ngọc Châu Ẩn, Hà Mai Thịnh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quế Vinh, message Nguyễn Thu An, message Nguyễn Hoàng Tuấn, Đinh Thăng, Trần Đắc Thắng.
Hàng 4  
message Vương Hưng Long, message Nguyễn Thế Bình Trị, message Huỳnh Văn Phước, message Nguyễn Thế Đoàn, message Hà Duy Quang, message Phạm Huy Thanh, Nguyễn Tấn Tài, message Phạm Hùng Phương, Trương Nam Phú, message Nguyễn Hoàng Minh, message Võ Công Phẩm.
Hàng 3  
Lê Văn Khôi, message Lý Anh Dũng, message Phạm Kim Long, Lê Bá Tín, message Lê Văn Anh Các, message Nguyễn Quang Trung, Trần Thiện Bá, Phạm Long Tuấn, Hoàng Tấn Lập, message Trần Vũ Tuấn Anh, Trần Đắc Tâm.
Hàng 2  
Đoàn Ngọc Lâm, Huỳnh Quang Huy, Nguyễn Thành Lý, Thái Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Thiên Tường, message Vương Thanh Hậu, message Lê Bảo Trung, Vũ Ngọc Thiện Thương, Đào Đình Chính, message Võ Công Hoàng, Nguyễn Bá Vĩnh.
Hàng 1  
message Hà Thế Huy Hoàng, Đỗ Thanh Nhã, Trần Hữu, Vũ Hoàng Tuấn, message Huỳnh Văn Hải, message Võ Văn Minh, Trần Kim Thượng, Huỳnh Sơn Thọ, Nguyễn Thành Danh, Cao Xuân Diệu, message Nguyễn Hữu Định, Phạm Tuấn Sĩ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-10Lớp 4-12 next