Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-12
previous Lớp 4-11
Ban khen danh dự
Nguyễn Trí Thông
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Trí Thông     Hoàng Giang Nguyễn Trực
2 - Đào Thượng Nhân
3 - Huỳnh Ngọc Hải
1 - Hoàng Đình Hải
2 - Dương Ngọc Thạch
3 - Nguyễn Phát Đạt
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Hoàng Giang Nguyên Trực
2 - Nguyễn Trí Thông
3 - Phạm Văn Hoàng
1 - Nguyễn Phát Đạt
2 - Hoàng Giang Nguyên Trực
1 - Lê Quang Liêm
2 - Hoàng Đình Hải
3 - Đỗ Minh
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Trí Thông
2 - Lê Quang Liêm
3 - Lại Thế Khang
71-4-12-ed
Hàng 5  
message Huỳnh Anh Vũ, message Bùi Nhựt Phúc, message Lư Long Tuyền, message Hoàng Đình Hải, message Lê Tấn Lộc, message Lại Thế Khang, message Vũ Văn Bằng, message Nguyễn Xuân Huy, Tô Kim Qui, message Ngô Hoàng Sơn.
Hàng 4  
Dương Vĩnh Khải, Võ Viết Nghị, Bách Phạm Long, message Trần Thanh Long, message Lê Trí Minh, message Huỳnh Ngọc Hải, Lưu Thế Lễ, Lê Quang Thông, message Phạm Hi Anh, Lê Huy Chương, message Hồ Đình Hải, message Phạm Văn Hoàng.
Hàng 3  
message Dương Tâm Tư, message Trần Xuân Hoàng, message Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Chương, message Hoàng Giang Nguyên Trực, Lê Quang Liêm, message Nguyễn Hùng Thịnh, message Lưu Nhật Chiêu, Trần Quang Minh, message Lê Tiến Dũng, message Nguyễn Văn Vũ.
Hàng 2  
message Vũ Hải Bằng, Nguyễn Tấn Tài, Passed away Nguyễn Hoàng Điểu, Nguyễn Phát Đạt, message Nguyễn Anh Thịnh, Lâm Nhứt Hùng, Lê Ngọc Thuần, message Trang Công Thành, message Bành Định Hùng, Trần Phong Phú, message Tăng Hữu Tâm, Nguyễn Đức Trung.
Hàng 1  
Nguyễn Hoàng Ninh, message Đỗ Minh, Nguyễn Anh Minh, message Võ Khắc Tân, Trần Văn Đức, message Dương Ngọc Thạch, message Dương Tâm Tính, message Nguyễn Tiết Nhân, Lưu Thanh Huy, Nguyễn Trí Thông, message Đào Thượng Nhân, Đặng Tiến Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-11