Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-7
previous Lớp 7-6Lớp 7-8 next
Ban khen danh dự
Lý Siêu Phàm
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Trương Chức Quản
2 - Lê Việt Quang
3 - Lý Siêu Phàm
1 - Mai Thế Roanh
2 - Tăng Kiên
3 - Phạm Ngọc Điệp
1 - Lê Việt Quang
2 - Lương Trọng Cường
3 - Hồ Công Danh
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Trương Chức Quảng
2 - Lê Hoàng Việt
3 - Lý Siêu Phàm
1 - Vũ Quốc Bảo
2 - Lương Trọng Cường
3 - Trương Chức Quảng
1 - Lý Siêu Phàm
2 - Vũ Quốc Bảo
3 - Dương Quốc Hùng
QUỐC-VĂNPHÁP-VĂNHỘI-HỌA
1 - Lý Siêu Phàm
2 - Vũ Quốc Bảo
3 - Nguyễn Lê Khanh
1 - Lý Siêu Phàm
2 - Trương Chức Quảng
3 - Nguyễn Thiện Tâm
1 - Phạm Ngọc Điệp
2 - Lý Siêu Phàm
3 - Nguyễn Kiến Phong
71-7-7-ed
Hàng 6  
Mai Thế Roanh, Phan Đình Mỹ Kim, message Trịnh Quang Linh, Vũ Thiện Trí, Trần Quốc Hùng, message Hồ Công Danh, message Lý Siêu Phàm, 2Passed away Huỳnh Anh Dũng, Trần Ngọc Tuấn.
Hàng 5  
message Trần Quốc Bảo, Nguyễn Lương Quốc Huy, message Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thanh Liên, message Ngô Kim Hữu, message Huỳnh Đăng Hưng, Võ Văn Kiệt, Huỳnh Hữu Trí, Nguyễn Đắc Chí, Trần Hồ Trung.
Hàng 4  
Dương Quốc Hùng, message Lê Việt Quang, message Nguyễn Lê Khanh, message Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Công Mai, message Lương Trọng Cường, Trương Chúc Quảng, message Dương Quang Khải, Lê Hoàng Việt.
Hàng 3  
Nguyễn Huỳnh Long, Nguyễn Anh Tuấn, message La Hoàn Tòng, message Nguyễn Thừa Hùng, message Lê Minh Ngọc, message Lại Mạnh Thắng, Nguyễn Hữu Kim, message Tăng Kiên, Trần Quốc Hùng, message Đỗ Đức Trung.
Hàng 2  
2Passed away Nguyễn Kiến Phong, message Trần Minh Xuân, message Trần Trung Tín, Huỳnh Quang Thắng, message Nguyễn Văn Chương, message Lê Tiến Dũng, Chu Mạnh Tuyến, message Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Quốc Hùng, message Vũ Quốc Bảo.
Hàng 1  
Passed away Lưu Linh Lợi, Phạm Ngọc Điệp, message Nguyễn Thiện Tâm, message Trần Anh Trung, Trần Phương Hiền, Trần Phú Hùng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, message Nguyễn Tấn Thời, Dương Ngọc Cẩm, Trần Phú Hữu.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-6Lớp 7-8 next