Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-3
previous Lớp 7-2Lớp 7-4 next
Ban khen danh dự
Trần Thái Dương
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Trần Thanh Dương
2 - Vũ Mạnh Đức
3 - Lữ Phúc Trung Sơn
1 - Trương Xuân Khải
2 - Vũ Mạnh Đức
3 - Nguyễn Văn Thành
1 - Bùi Đăng Khoa
2 - Đào Duy Trấn
3 - Đặng Tiến Cường
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Trần Thanh Dương
2 - Nguyễn Huỳnh Phước
3 - Đào Duy Trấn
1 - Trần Thanh Dương
2 - Vũ Mạnh Đức
3 - Đào Duy Trấn
1 - Trần Thanh Dương
2 - Trương Xuân Khải
3 - Bùi Minh Trí
QUỐC-VĂNPHÁP-VĂNHỘI-HỌA
1 - Trần Thanh Dương
2 - Lữ Phúc Trung Sơn
3 - Vũ Mạnh Đức
1 - Trần Thanh Dương
2 - Vũ Mạnh Đức
3 - Ngô Cảnh Phương
1 - Trần Thanh Dương
2 - Đào Duy Trấn
3 - Lữ Phúc Trung Sơn
71-7-3-ed
Hàng 6  
Hoàng Gia Thuận, message Văn Thế Kỷ, message Trần Nhật Tiến, Trần Thanh Dương, message Nguyễn Đức Thắng, Hồng Hiếu Nam, message Trần Tự Lực, Nguyễn Như Phương Dũng.
Hàng 5  
message Nguyễn Công Hiệp, message Bùi Thế Hạnh, message Vũ Mạnh Đức, message Đào Duy Trấn, message Nguyễn Huỳnh Phước, Trương Xuân Khải, Diệp Anh Hùng, An Quốc Thạnh, Lê Đình Quang Trung, Nguyễn Kiển Hoàng Hùng.
Hàng 4  
message Trần Quốc Toản, message Ngô Cảnh Phương, message Nguyễn Thành Thanh, Nguyễn Vũ Hoàng, message Lý Đức Thắng, Lâm Kỳ Trân, 1Passed away Lê Thọ Xuân, Đặng Tiến Cương, Võ Thành Nhơn.
Hàng 3  
message Nguyễn Trung Vẹn, message Lê Thiện Phước, message Nguyễn Kim Ca, Phan Tiến Dũng, message Bùi Minh Trí, message Hoàng Đức Thuần, Nguyễn Tuấn Quang, message Dương Quốc Chương, Nguyễn Thủy Chung.
Hàng 2  
Trần Tuấn Hùng, Bùi Đăng Thanh, Lê Phước Lân, Nguyễn Thành Lễ, Nguyễn Phước Hải, message Châu Vinh Quang, message Hà Duy Bính, Phạm Khắc Hiếu, Lê Tấn Thành, message Đỗ Hoàng Tuấn.
Hàng 1  
message Lữ Phúc Trung Sơn, message Võ Thành Luận, Phạm Minh Trí, message Huỳnh Ngọc Minh, message Bùi Đăng Khoa, message Trần Trần Hoàn, Lê Chí Hiếu, message Trần Kim Lộc, message Trương Tấn Huỳnh, Nguyễn Văn Thành.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-2Lớp 7-4 next