Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-4
previous Lớp 7-3Lớp 7-5 next
Ban khen danh dự
Lê Thanh Cần
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Lê Thanh Cần
3 - Lâm Quốc Tiến
1 - Lê Thanh Cần
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Nguyễn Ngọc Minh
1 - Phạm Duy Hậu
2 - Bùi Hữu Khánh
3 - Đống Khắc Nên
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Lê Thanh Cần
2 - Trịnh Đức Thịnh
3 - Lê Vĩnh Kiện
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Bùi Hữu Khanh
3 - Đoàn Khắc Định
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Lê Thanh Cần
3 - La Thu Chinh
QUỐC-VĂNPHÁP-VĂNHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Cao Hữu Tuấn
3 - Lê Thanh Cần
1 - Lê Thanh Cần
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Lâm Quốc Tiến
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Nguyễn Ngọc Minh
3 - Nguyễn Hoàng Dũng
71-7-4-ed
Hàng 6  
message Ngô Hữu Vinh, message Vũ Đình Nhật, message Huỳnh Thiện Thông, message Lê Đức Vĩnh Phúc, message Đống Khắc Nên, message Đoàn Khắc Định, message Nguyễn Kim Vinh, message Phạm Duy Hậu, message Nguyễn Thức.
Hàng 5  
message Đinh Chuẩn, message Lê Thanh Cần, message Nguyễn Tấn Đức, message Phan Đình Anh, message Ngô Kỳ Vinh, message Trần Quang Minh, message Lê Đình Dũng, message Dương Văn Phước, message Trần Thanh Tùng, message Lâm Quốc Tiến.
Hàng 4  
message Nguyễn Thành Phương, message Nguyễn Quốc Huy, message Lưu Phong Thanh, message Trịnh Đức Thịnh, message Nguyễn Phước Hiển, message Nguyễn Thế Hùng, message Phạm Công Vinh, message Hoàng Trọng Ấn, message Vũ Đình Hùng, message Trần Trọng Tiến.
Hàng 3  
message Nguyễn Ngọc Minh, message Quách Ngọc Tùng, message Hà Gia Hòa, message Dư Văn Cường, message Vũ Đình Phùng, message Ngô Xuân Thiện, message Trần Phước Hùng, message Nguyễn Phước Nhuận, message Trần Ngọc Phú, message Trần Thanh Quang.
Hàng 2  
message Hồ Ngọc Ẩn, message Nguyễn Đăng Hòa, message Lê Vĩnh Kiện, message Cao Hữu Tuấn, message Nguyễn Bá Minh, message Dương Thi Tuấn, message Nguyễn Duy Việt, message Trương Văn Hoàng, message Nguyễn Đình Luận, 3Passed away Lê Hữu Dũng.
Hàng 1  
message Nguyễn Hoàng Mai, message Nguyễn Hoàng Dũng, message Nguyễn Minh Nhựt, message Phạm Hoàn Vũ, message Bùi Hữu Khanh, message Lê Phi Hùng, message Văn Tiến Nam, message Trần Văn Thịnh, message La Thu Chinh, message Thái Phi Khanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-3Lớp 7-5 next