Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-2
previous Lớp 7-1Lớp 7-3 next
Ban khen danh dự
Lê Quốc Thắng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Lê Quốc Thắng
2 - Võ Thanh Hoài
3 - Trần Sư Tử
1 - Đoàn Quang Huy
2 - Trần Sư Tử
3 - Lê Quốc Thắng
1 - Lê Ngọc Lân
2 - Nguyễn Vũ Mạnh
3 - Bùi Mạnh Tuấn
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Lê Quốc Thắng
2 - Võ Thanh Hoài
3 - Tôn Thất Anh Tuấn
1 - Huỳnh Ngọc Lâm
2 - Võ Thanh Hoài
3 - Trần Sư Tử
1 - Trần Sư Tử
2 - Trương Quang Tín
3 - Tôn Thất Ân
QUỐC-VĂNANH VĂNHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Ngọc Hoàng
2 - Nguyễn Đăng Khoa
3 - Trần Phang Quang
1 - Trần Sư Tử
2 - Nguyễn Ngọc Hoàng
3 - Võ Thanh Hoài
1 - Trần Quang Rạng
2 - Tôn Thất Ân
3 - Thạch Châu Hồng Thọ
71-7-2-ed
Hàng 6  
Trần Minh Đức, Nguyễn Anh Tuấn, Tôn Thất Anh Tuấn, Lâm Điền Trí Dũng, message Đoàn Quang Huy, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Hoàng Mai.
Hàng 5  
message Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đình Dũng, Trương Công Khanh, Passed away Nguyễn Vũ Mạnh, Trịnh Ngọc Hòa, message Vũ Hoàng Dương, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Trung, message Nguyễn Thanh Nguyên, message Nguyễn Hữu Đức, message Thạch Châu Hồng Thọ, message Addoul Aziz.
Hàng 4  
message Hà Dương Quân, Nguyễn Đức Long, Đặng Tấn Thành, Trần Văn Tâm, message Nguyễn Thái Phương, Lê Văn Thành, Vũ Anh Quân, Đỗ Thanh Hải, Đặng Đình Hiển, Trần Quang Rạng, Phan Tấn Đạt, Lê Văn Tuấn.
Hàng 3  
Trịnh Ngọc Hùng, Trương Quang Tín, message Nguyễn Hoàng Tuân, Võ Phi Phong, message Bùi Mạnh Tuấn, message Huỳnh Chí Cương, Trần Công Đức, message Võ Long Hải, message Võ Thanh Hoài, message Lê Việt Hoàng, message Tôn Thất Ân, Trần Quốc Kha.
Hàng 2  
message Đỗ Anh Tuấn, message Lê Ngọc Lân, Nguyễn Hữu Phú, message Trần Sư Tứ, Trần Đức Hạnh, message Trần Văn Thanh Hải, message Nguyễn Hùng Phúc, Kiều Công Minh Tâm, Nguyễn Đăng Khoa, message Đoàn Kim Lâm, 2Passed away Giang Minh Tâm, message Trần Minh Đức.
Hàng 1  
message Huỳnh Ngọc Lâm, Trần Quốc Thắng, message Lê Trí Dũng, message Trần Thái Dương, message Nguyễn Thái Tuấn, message Nguyễn Kim Hưng, Nguyễn Anh Tuấn, message Trần Phan Quang, Mai Ngọc Sơn, Lâm Nhất Vĩ, Lư Trí Hiển, message Lê Quốc Thắng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-1Lớp 7-3 next