Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-6
previous Lớp 3-5Lớp 3-7 next
Ban khen danh dự
Giang Đại Mỹ
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Giang Đại Mỹ
2 - Ohạm Đăng Khoa
3 - Trần Văn Kim
1 - Nguyễn Hoàng Chương
2 - Lê Đình Hy
3 - Lê Khánh Đông
1 - Nguyễn Đình Thông
2 - Giang Đại Mỹ
3 - Nguyễn Đình Song Huy
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Anh Kiệt
2 - Tôn Thất Hậu
3 - Phan Thế Huân
1 - Giang Đại Mỹ
2 - Lê Tuấn Anh
3 - Lê Đức Hùng
1 - Nguyễn Đình Song Huy
2 - Nguyễn Hoàng Đức
3 - Lưu Linh Vũ
HỘI-HỌA
1 - Phan Thành Danh
2 - Hà Văn Anh
3 - Hà Anh Long
71-3-6-ed
Hàng 6  
Lê Đức Hùng, message Phan Thế Huân, Lê Tuấn Anh, message Nguyễn Hoàng Đức, Takishi Oshiai, Nguyễn Minh Trung, message Trần Minh, Tôn Thất Hậu, Nguyễn Kỳ Đức, Nguyễn Anh Kiệt, Trần Minh Mẫn.
Hàng 5  
Võ Hữu Khanh, Trương Chức Cường, Nguyễn Thế Cường, Trần Văn Kim, Tôn Thất Duy Thanh, Phan Ngọc Thành, Trương Văn Phú, Phan Thành Danh, Hà Văn Anh, Nguyễn Bá Luận.
Hàng 4  
Lương Công Thiện, Vũ Minh Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Lê Châu Tuấn, Mậu Công Khanh, message Lưu Linh Vũ, Nguyễn Hoàng Chương, message Phạm Hoàng Phú, message Lê Như Duy, Phạm Minh Tuấn, Ngô Thế Vũ.
Hàng 3  
Trần Trung Nghĩa, Vũ Đình Khuê, Nguyễn Đình Cường, message Đoàn Công Bổn, Huỳnh Đăng Thanh, message Nguyễn Mạnh Bảo, Huỳnh Đăng Thi, Nguyễn Ngọc Thạch, Hà Hữu Hiệp, Nguyễn Tiến Phú.
Hàng 2  
Nguyễn Đình Song Huy, Nguyễn Đình Thông, Lê Khánh Đồng, message Nguyễn Thiên Phú, Tô Thanh Phong, Lâm Trọng Thuận, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Bình, message Nguyễn Đại Hiền, Trần Văn Hiếu.
Hàng 1  
message Giang Đại Mỹ, Hà Anh Long, Trần Quốc Khôi, message Nguyễn Tường Vân, message Lê Đình Hy, message Lê Lê Hải, Nguyễn Hoàng Trúc, Trần Duy Thái, Lê Quang Bạch, Nguyễn Ngọc Huệ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-5Lớp 3-7 next