Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 4
previous Lớp Tư 3Lớp Tư 5 next
Ban khen danh dự
Trần Hữu Nghĩa
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Đặng Minh Chí
2 - Trần Hữu Nghĩa
3 - Lương Thanh Dũng
1 - Đặng Minh Chí
2 - Lương Thanh Dũng
3 - Phan Vinh Hiền
1 - Trần Hữu Nghĩa
2 - Lương Thanh Dũng
3 - Huỳnh Hữu Đẳng
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Huỳnh Hữu Đẳng
2 - Lê Ngọc Tín
3 - Đặng Minh Chí
1 - Huỳnh Hữu Đẳng
2 - Đặng Minh Chí
3 - Phan Vinh Hiền
1 - Trần Hữu Nghĩa
2 - Đặng Minh Chí
3 - Diệp Thế Nghiệp
PHÁP-VĂN
1 - Lương Thanh Dũng
2 - Đặng Minh Chí
3 - Trần Hữu Nghĩa
68-69_tu-4-p1
Hàng 5  
message Đỗ Mạnh Hùng, message Dương Mạnh Hùng, message Lê Như Duy, Trần Minh Thành, Lương Thanh Dũng, Vũ Đình Chi, Tăng Ngọc Thảo, message Nguyễn Duy Khải, Huỳnh Anh Tuấn, message Nguyễn Duy Cường.
Hàng 4  
Nguyễn Hồng Tuấn, Trần Anh Vũ, message Lê Thành Lâm, message Nguyễn Chí Hải, message Trần Trí Tín, Bùi Hữu Đức, message Lý Thanh Tâm, Phạm Trung Chánh, Ngô Đình Trí, message Trịnh Ngọc Long, Nguyễn Đắc Đạt.
Hàng 3  
Phạm Trương Sơn, Huỳnh Hữu Đẳng, message Diệp Thế Nghiệp, message Phạm Duy Khanh, message Ngô Quang Tân, Trần Phát Roger, Phạm Hữu Đạt, message Trần Liệt Vỹ, Thái Quang Đạo, message Phan Vinh Hiền, message Trần Văn Ngà.
Hàng 2  
Dương Minh Anh, Dương Đức Nghĩa, Nguyễn Đức Linh, message Lê Nguyên Phong, Nguyễn Đức Hiền, message Tôn Thất Long, Thái Đức Hưng, message Ngô Văn Tân, message Phạm Ngọc Anh, message Đặng Minh Chí, Lê Ngọc Tín.
Hàng 1  
Hồng Dạt Phúc, message Trần Hữu Nghĩa, Lê Anh Đào, Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Long Tuấn, Nguyễn Thừa Dũng, message Bùi Ngọc Linh, Nguyễn Quốc Vinh, Suresh Gulabrai Sabnani, message Lý Quang Phát.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 3Lớp Tư 5 next