Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 9
previous Lớp Nhì 8Lớp Nhì 10 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Khả Nhân
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Nguyễn Phúc Vĩnh Thuần
3 - Hoàng Quí Lâm
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Hoàng Quí Lâm
3 - Đỗ Hoàng Đức
1 - Hoàng Quí Lâm
2 - Nguyễn Khả Nhân
3 - Nguyễn Phúc Vĩnh Thuần
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Tấn Hưng
2 - Hoàng Quí Lâm
3 - Diệp Phước Cường
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Nguyễn Phúc Vĩnh Thuần
3 - Nguyễn Gia Cương
1 - Nguyễn Khả Nhân
2 - Diệp Phước Cường
3 - Nguyễn Gia Cương
HỘI-HỌA
1 - Võ Văn Hòa
2 - Bùi Tuấn Hùng
3 - Trần Toàn
68-69_nhi-9-p1
Hàng 5  
Vũ Lý, Nguyễn Quí, Lê Quang Nhường, Trần Ngô Hoàng.
Hàng 4  
message Nguyễn Gia Cương, Trường Nhật Kỳ, Võ Công Tước, Trần Toàn, message Phan Châu Lâm.
Hàng 3  
Nguyễn Thanh Tâm, message Nguyễn Bảo Hoàng, Vũ Hoàng Tùng, message Bành Thoại Phát.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Quang, Hoàng Quí Lâm, Võ Văn Hòa, Bùi Tuấn Hùng, Diệp Phước Cường.
Hàng 1  
Đỗ Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Thắng, Trần Đức Huỳnh, message Nguyễn Đình Hải.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-9-p2
Hàng 5  
message Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Như Quang, message Đỗ Thanh Sơn, Trần Nam Hải, Trần Anh Tuấn.
Hàng 4  
Đinh Sỉ Phụng, Lê Hồng Lĩnh, Nguyễn Toàn Thiện, message Trần Việt Cường, Đào Minh Quang, Lê Đình Phúc, Phạm Bá Tòng.
Hàng 3  
message Lê Hoàng Thành, message Nguyễn Khả Nhân, Nguyễn Đức Hải, Trần Văn Thành, message Phạm Gia Phong, message Nguyễn Duy Khiêm.
Hàng 2  
Diệp Quang Huy, message Nguyễn Phúc Vĩnh Thuần, Vũ Hán Linh, Châu Văn Đặng, message Huỳnh Hữu Chí, message Bùi Kiền.
Hàng 1  
Bùi Hữu Minh, Bùi Minh Hải, Lê Thành Tài, message Phạm Nguyễn Văn Anh Kiệt, Nguyễn Minh Hải, message Tạ Duy Thanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 8Lớp Nhì 10 next