Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 10
previous Lớp Nhì 9Lớp Nhì 11 next
Ban khen danh dự
Hoàng Nhật Tiến
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Hoàng Nhật Tiến
2 - Nguyễn Hữu Bút
3 - Nguyễn Đắc Hiếu
1 - Đỗ Đình Hưng
2 - Hoàng Nhật Tiến
3 - Lý Thụ Việt Dũng
1 - Nguyễn Hữu Bút
2 - Hoàng Nhật Tiến
3 - Phan Hùng Dân
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Hoàng Nhật Tiến
2 - Nguyễn Đắc Hiếu
3 - Phan Quang Cẩn
1 - Hoàng Nhật Tiến
2 - Nguyễn Đức Sơn
3 - Lý Thụ Việt Dũng
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Hoàng Nhật Tiến
3 - Phan Quang Cẩn
HỘI-HỌA
1 - Hoàng Nhật Tiến
2 - Nguyễn Hữu Bút
3 - Nguyễn Đắc Hiếu
68-69_nhi-10-p1
Hàng 5  
Phạm Duy Hoàng, message Trần Quốc Thắng, Nguyễn Anh Dũng, message Phan Hùng Dân, Nguyễn Xuân Thanh, Vũ Quốc Hưng.
Hàng 4  
Phạm Hữu Ái, Nguyễn Văn Phong, Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Danh Việt, message Nguyễn Mạnh Toàn, Vũ Hùng.
Hàng 3  
Võ Thành Phụng, message Đinh Mạnh Đạt, Huỳnh Ngọc Bích, Trần Ngọc Thi, Hồ Ngọc Bảo.
Hàng 2  
Nguyễn Hữu Trung, Trần Văn Hùng, message Trương Sĩ Phương, Bùi Tu Nguyên, Tạ Thanh Phong, Dương Nhật Ánh.
Hàng 1  
message Huỳnh Tấn Hậu, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Dũng, Đặng Ngọc Long, message Dương Phạm Võ, message Nguyễn Bá Luật.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-10-p2
Hàng 5  
Trần Ngọc Thuận, message Nguyễn Hữu Bút, Hoàng Nhật Tiến, Nguyễn Công Trường, message Nguyễn Đắc Hiếu.
Hàng 4  
Nguyễn Đức Sơn, Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Phi Hùng, Cao Văn Sang, Nguyễn Tiến Triết.
Hàng 3  
Trần Gia Trang, Lý Thụ Việt Dũng, Lê Quang Phú, Nguyễn Thiện Mỹ, message Phan Quang Cẩn, Phạm Ngọc Vinh.
Hàng 2  
Thái Hồ Nam, Hoàng Gia Thanh, message Nguyễn Ngọc Liên, message Nguyễn Anh Toàn, La Tấn Chinh, Nguyễn Văn Lạc.
Hàng 1  
Ngô Ngọc Khôi, Hoàng Tấn Việt, Nguyễn Đức Vân, Huỳnh Tái Hĩ, message Võ Quốc Hưng, message Hồ Sĩ Huỳnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 9Lớp Nhì 11 next