Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 11
previous Lớp Nhì 10
Ban khen danh dự
Huỳnh Quốc Bình
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Huỳnh Quốc Bình
2 - Lê Văn Ngọc
3 - Nguyễn Đình Dinh
     Phạm Hữu Trí
1 - Lê Minh Trí
2 - Phạm Hữu Trí
3 - Lê Quang Phước
1 - Lê Văn Ngọc
2 - Nguyễn Đại Chí
3 - Huỳnh Quốc Bình
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Mai Công Viên
2 - Phạm Hữu Trí
3 - Phạm Văn Hùng
1 - Huỳnh Quốc Bình
2 - Phạm Văn Hùng
3 - Nguyễn Đại Chí
1 - Dương Văn Hiển
2 - Lê Văn Ngọc
3 - Phạm Hữu Trí
HỘI-HỌA
1 - Phạm Hữu Trí
2 - Phạm Phú Phương
3 - Lê Cao Nguyên
68-69_nhi-11-p1
Hàng 5  
Dương Văn Hiển, message Huỳnh Quốc Bình, message Nguyễn Long, Lâm Tuấn Kiệt, message Lê Văn Ngọc.
Hàng 4  
Trần Minh Tuấn, message Mai Công Viễn, Vũ Đức Khấn, message Thái Phi Loan, Nguyễn Anh Tuấn.
Hàng 3  
Ngô Tiến Long, Trần Đức Thành, message Nguyễn Duy Linh, Trương Tấn Đạt, Đỗ Anh Tuấn.
Hàng 2  
Phạm Văn Hùng, Trịnh Dũng, Nguyễn Minh Sơn, message Trần Quang Nhã, Nguyễn Khắc Tinh, Tô Minh Tâm.
Hàng 1  
message Phạm Phú Phương, Thái Thanh Phong, Phạm Hữu Trí, message Trần Nguyễn Đình Khanh, Lê Cao Trung, message Nguyễn Tiết Chánh.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-11-p2
Hàng 5  
Phạm Hữu Phước, Trần Băng Đoàn, Huỳnh Việt Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, message Lê Quang Phước, Nguyễn Đức Chánh.
Hàng 4  
Đỗ Đình Quát, Nguyễn Mạnh Hùng, Tăng Bửu Vẹn, Văn Thiện Phúc, Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Phát Đạt.
Hàng 3  
Phùng Anh Dũng, Lương Khắc Hưng, Võ Thuần Phong, Nguyễn Đình Phú, Lê Minh Trí, Nguyễn Đức Cẩn.
Hàng 2  
message Võ Thanh Lý, message Nguyễn Văn Điễn, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Đại Chí, Trần Trọng Nhơn, Phan Tuấn Kiệt.
Hàng 1  
Phạm Công Thành, Trần Anh Tuấn, Lê Cao Nguyên, message Nguyễn Đình Dinh, Nguyễn Đăng Thục, message Lê Quang Cảnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 10