Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 2
previous Lớp Nhì 1Lớp Nhì 3 next
Ban khen danh dự
Trần Chí Dũng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Trần Chí Dũng
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Lâm Sinh Thư
1 - Nguyễn Nhật Phương
2 - Trần Chí Dũng
3 - Phạm Mạnh Quân
1 - Trần Chí Dũng
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Lê Hữu Hiền
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Chí Dũng
2 - Lâm Sinh Thư
3 - Nguyễn Mạnh Hòa
1 - Trần Chí Dũng
2 - Lâm Sinh Thư
3 - Nguyễn Nhật Phương
1 - Nguyễn Nhật Phương
2 - Lâm Sinh Thư
3 - Trần Chí Dũng
HỘI-HỌA
1 - Trần Chí Dũng
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Nguyễn Mạnh Hòa
68-69_nhi-2-p1
Hàng 5  
Trần Chí Dũng, Nguyễn Hoàng Phái, message Hoàng Khôi, message Phạm Ngọc Hùng, message Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thu Tuyền, Nguyễn Phan Ngươn.
Hàng 4  
Lê Văn Mạnh, Trần Hùng Lân, message Mai Bá Tùng, Nguyễn Hữu Phương, message Phí Trọng Huấn, message Đoàn Văn Hiệp.
Hàng 3  
Lý Văn Hoàng Phụng, message Phi Trọng Hữu, Nguyễn Tiến Dũng, message Thái Phi Giao, message Trần Hữu Quí, Cao Tấn Trung, Lê Quốc Tiến.
Hàng 2  
Dương Quốc Việt, Đặng Thế Hiển, Bùi Quang Tâm, Lê Quốc Đạt, message Nguyễn Thành Điệp, Dương Hữu Thanh Tùng.
Hàng 1  
Lý Trường Sơn, Phạm Mạnh Quân, Nguyễn Minh Nhựt, Diệp Thế Hoàng, Tạ Vĩnh Triều, Nguyễn Hữu Châu.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-2-p2
Hàng 4  
Phạm Trương Thụy, Nguyễn Mạnh Hòa, Nguyễn Văn Ngọc, Huỳnh Ngọc Thuấn, message Nguyễn Nhật Phương.
Hàng 3  
Dương Hữu Hiên, message Lê Hữu Hiền, Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Tiến, Lâm Sinh Thư.
Hàng 2  
Nguyễn Minh Tri, Trần Văn Hương, Phạm Đức Vinh, Dương Đình Dũng, Vương Thế Hùng, Hoàng Khiêm.
Hàng 1  
Lê Hữu Tài, Mai Thanh Sơn, message Bành Đình Quốc, Nguyễn Thới Hòa, Nguyễn Văn Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 1Lớp Nhì 3 next