Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 4
previous Lớp Đệ Thất 3Lớp Đệ Thất 5 next
Ban khen danh dự
Thái Vĩnh Tuấn
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vương Quốc Nghĩa
2 - Nguyễn Hữu Phúc
3 - Ngô Vĩnh Xuyên
1 - Vương Quốc Nghĩa
2 - Nguyễn Tuấn Dũng
3 - Đặng Quốc Thịnh
1 - Nguyễn Kỳ Dũng
2 - Nguyễn Văn Mạnh
3 - Tăng Đức Hoà
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Hữu Phúc
2 - Nguyễn Kỳ Dũng
3 - Nguyễn Thành Giang
1 - Đặng Văn Thành
2 - Phạm Tấn Tài
3 - Nguyễn Hữu Phúc
1 - Trần Văn Hiệp
2 - Ngô Vĩnh Xuyên
3 - Nguyễn Tiến Nam
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Thái Vĩnh Tuấn
2 - Ngô Vĩnh Xuyên
3 - Dương Tuấn Dũng
1 - Nguyễn Tuấn Dũng
2 - Nguyễn Văn Mạnh
3 - Nguyễn Quang Lễ
1 - Thái Vĩnh Tuấn
2 - Nguyễn Ngọc Sĩ
3 - Vương Quốc Nghĩa
68-69_dethat-4-p1
Hàng 8  
Ngô Vĩnh Xuyên, Ngô Thiên Trương, Lưu Đức Dũng.
Hàng 7  
Tăng Đức Hoà, Tư Đô Minh Dũng, Ngô Thiên Phong.
Hàng 6  
Võ Công Danh, Nguyễn Đức Vinh, Phạm Tấn Tài.
Hàng 5  
Triệu Anh Tuấn, message Nguyễn Quang Lễ, Nguyễn Khắc Đức.
Hàng 4  
message Nguyễn Linh Bằng, Đặng Quốc Thịnh, Trần Bá Tuấn.
Hàng 3  
Lê Tuấn Đăng, Võ Văn Anh Dũng, message Nguyễn Kỳ Dũng.
Hàng 2  
message Dương Tuấn Dũng, Lê Ngọc Tuân, message Phạm Quang Minh.
Hàng 1  
Trần Thanh Hải, Trần Đức Hoà, Lâm Thế Cương.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-4-p2
Hàng 10  
Lưu Thế Minh, Đặng Văn Thành, Nguyễn Văn Mạnh.

Hàng 9  
Lê Quang Ấn, message Kiều Công Phụng, Nguyễn Anh Dũng.
Hàng 8  
Lý Văn Sang, Cao Đình Phát, message Hồ Văn Minh.
Hàng 7  
Lương Tấn Hoành, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Dũng.
Hàng 6  
Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Thanh Giang.
Hàng 5  
Dương Hùng Thanh, message Hoàng Trọng Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng.
Hàng 4  
Vũ Đình Khải, Vũ Mạnh Cường, message Trần Văn Hiệp.
Hàng 3  
Vương Quốc Nghĩa, Thái Vĩnh Tuấn, Nguyễn Hữu Phúc.
Hàng 2  
Huỳnh Trường Sơn, Lê Ngọc Tuấn, message Bùi Hữu Phước.
Hàng 1  
message Nguyễn Khắc Mỹ, message Nguyễn Ngọc Sĩ, Nguyễn Văn Thanh Châu.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 3Lớp Đệ Thất 5 next