Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 6
previous Lớp Ba 5Lớp Ba 7 next
Ban khen danh dự
Tăng Bang
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Thế Tùng
2 - Tăng Bang
3 - Ngô Văn Ngọc
1 - Vũ Xuân Đạt
2 - Nguyễn Thế Tùng
3 - Tô Minh Chánh
1 - Ngô Văn Ngọc
2 - Trương Phúc Triều
3 - Tăng Bang
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Tăng Bang
2 - Nguyễn Thế Tùng
3 - Tôn Thất Hiệu
1 - Tăng Bang
2 - Nguyễn Tiết Trực
3 - Tôn Thất Hiệu
1 - Nguyễn Hữu Tuấn Anh
2 - Vũ Xuân Đạt
3 - Tôn Thất Hiệu
4 - Nguyễn Ngọc Viên
PHÁP-VĂN
1 - Tăng Bang
2 - Nguyễn Tiết Trực
3 - Nguyễn Hữu Tuấn Anh
68-69_ba-6-p1
Hàng 5  
Ngô Hồng Sơn, message Phạm Duy Tâm, Phan Tấn Phương, message Nguyễn Thủy, Thái Quốc Khải, Lê Đức Hiền, Võ Thanh Tùng, message Lâm Công Lộc, message Vũ Xuân Đạt.
Hàng 4  
message Lê Đình Hoạt, Ngô Trọng Khôi, Trương Phục Triều, Tôn Thất Hiệu, Nguyễn Hữu Tuấn Anh, Ngô Văn Ngọc, Thái Quang Lộc, Phạm Xuân Tài Thành, Thái Sơn Tiên, message Hà Đình Trọng.
Hàng 3  
1Passed away Dương Minh Phước, Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Đinh Hùng, message Dương Minh Sanh, message Tô Minh Chánh, message Trần Bá Hưng, Đặng Huy Thiện, Chung Thành Quang, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Tân Phát.
Hàng 2  
message Trần Đình Hào, Lê Hoàn Thiên, Hà Dương Hân, Phạm Hữu Phúc, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Triều Quan, Nguyễn Đình Duy, Huỳnh Chí Nhân, message Bùi Tân Quốc, Nguyễn Duy Thảo, message Nguyễn Tiên Thủy, message Nguyễn Lưu Quang.
Hàng 1  
message Vương Quốc Chương, Huỳnh Trọng Nhơn, Trương Minh Hùng, Nguyễn Ngọc Viên, Nguyễn Thế Tùng, Lê Châu Thạch, message Nguyễn Trí Dũng, Đinh Quí Liêm, Nguyễn Tiết Trúc, message Tăng Bang, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 5Lớp Ba 7 next