Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 5
previous Lớp Ba 4Lớp Ba 6 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Điền
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Hữu Điền
2 - Nguyễn Thanh Lộc
3 - Đoàn Việt Thang
1 - Nguyễn Hữu Điền
2 - Nguyễn Thanh Lộc
3 - Nguyễn Thanh Hùng
1 - Nguyễn Hữu Điền
2 - Nguyễn Thanh Lộc
3 - Trịnh Văn Khôi
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Hữu Điền
2 - Tạ Đình Hùng
3 - Hồ Tuấn Kiệt
1 - Tạ Đình Hùng
2 - Châu Hùng Dũng
3 - Trần Ngọc Xuân
1 - Trần Văn Thanh
2 - Lê Như Đức
3 - Châu Hùng Dũng
PHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Thanh Lộc
2 - Trần Lê Tuấn
3 - Lương Chí Vy
68-69_ba-5-p1
Hàng 5  
message Lê Như Đức, message Hồ Tuấn Kiệt, Vũ Như Sơn, Ngô Quan Minh, Lê Công Phi Hùng, Trần Đắc Tâm, Phạm Thanh Trí, message Viên Thế Hạnh, Trần Tấn Phú, Trần Trọng Nhân, Tạ Đình Hùng.
Hàng 4  
Trịnh Long Sơn, Đổ Đức Trọng, Phùng Ngọc Quang, Trần Công Luận, Huỳnh Đức Tuyến, Lê Hữu Tri, message Trần Hoàng Vũ, Trần Văn Thanh, Châu Hùng Dũng, message Nguyễn Chí Hiếu, Đoàn Việt Thang, Huỳnh Văn Luận.
Hàng 3  
message Bùi Duy Tân, Nguyễn Hữu Điền, Nguyễn Sơn Nhàn, Bùi Chí Hiếu, message Trần Trọng Phú Sỉ, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Nam Anh, message Trần Mộng Dung, Nguyễn Thành Danh, Trần Thanh Bình, message Hoàng Đức Tùng.
Hàng 2  
Dương Thiên Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc, message Lương Chí Vĩ, message Trần Mông Hùng, message Ngô Văn Trung, message Nguyễn Thanh Dung, Trần Ngọc Xuân, Nguyễn Bao Toàn, message Phạm Anh Tuấn, message Lê Minh Châu.
Hàng 1  
Lê Thế Hưng, Vũ Kiên Chung, message Hồng Chi Lăng, message Nguyễn Thiên Thành, Ôn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Hùng, message Nguyễn Phước Vinh, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Trinh Minh, Trần Lê Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 4Lớp Ba 6 next