Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 4
previous Lớp Ba 3Lớp Ba 5 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Ngọc Minh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Ngọc Minh
2 - Lê Tấn Lộc
3 - Trần Minh Hải
1 - Lê Tấn Lộc
2 - Lê Quang Quyền
3 - Nguyễn Ngọc Minh
1 - Lê Tấn Lộc
2 - Đổ Tấn Sỹ
3 - Ngô Đình Trí
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Ngô Đình Trí
2 - Trần Minh Hải
3 - Phan Nhựt Hùng
1 - Nguyễn Ngọc Minh
2 - Trần Minh Hải
3 - Nguyễn Điền Trung
1 - Hồ Mộng Trang
2 - Hoàng Đắc Trung
3 - Trần Chí Nghĩa
PHÁP-VĂN
1 - Lê Tấn Lộc
2 - Nguyễn Điền Trung
3 - Trần Minh Hải
68-69_ba-4-p1
Hàng 5  
message Đỗ Tấn Sỹ, Huỳnh Trần Bá Tùng, message Nguyễn Xuân Quang, message Phạm Quang Đạt, message Hồ Mộng Vân, Hồ Mộng Trang, Nguyễn Thế Huy, Nguyễn Văn Dức, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nhựt Hải, Cao Anh Tuấn.
Hàng 4  
Lê Tấn Hiệp, Quan Kỳ Tuấn, message Huỳnh Nam, message Phan Bạch Minh, message Hoàng Đắc Trung, message Huỳnh Thanh Minh Tuấn, Phan Minh Ly, message Trương Minh Tâm, message Lê Quang Quyên, message Nhan Hoàng Thái, Trần Đức Khải, Đoàn My Tây.
Hàng 3  
message Dương Xuân Khương, Nguyễn Ngọc Minh, Đoàn Công An, Trần Trung Dũng, Trần Tuấn Kiệt, Trần Quốc Hưng, Trần Phúc Quốc, Phạm Hữu Tân, message Lê Nguyên Lộc, message Lê Anh Dũng, Lý Văn Thanh.
Hàng 2  
Ngô Văn Hùng, Lê Thanh Danh, Nguyễn Anh Tuấn, message Hồ Vũ Bình, Cao Gia Huấn, message Nguyễn Kiên Hùng, message Võ Thành Danh, message Trần Minh Hải, Phan Nhựt Hùng, Lê Minh Toàn, Nguyễn Khắc Danh.
Hàng 1  
Trần Văn Ngọc, Trần Chí Nghĩa, Ngô Đình Trí, Nguyễn Điền Trung, Phạm Ngọc Toàn, Lý Kim Long, Đổ Hùng, Văn Thế Nguyên, Nguyễn Thế Vinh, Lê Tấn Lộc.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 3Lớp Ba 5 next