Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 2
previous Lớp Ba 1Lớp Ba 3 next
Ban khen danh dự
Hồ Vĩnh Thạnh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Phạm Đình Khanh
2 - Võ Tri Dũng
3 - Dương Minh Trí
1 - Nguyễn Anh Dũng
2 - Đặng Trọng Vinh
3 - Tạ Quốc Phong
1 - Trần Việt Hùng
2 - Võ Việt Nam
3 - Nguyễn Trung Tiên
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Du Mạnh Hùng
2 - Đình Quốc Hoàng
3 - La Anh Tuấn
1 - Nguyễn Đình Dức
2 - Nguyễn Hữu Thành
3 - Hoàng Nhất Cường
1 - Hoàng Văn Bình
2 - Nguyễn Hữu Nghĩa A
3 - Phạm Minh Đạo
PHÁP-VĂN
1 - Vũ Văn Hải
2 - Nguyễn Cao Thái
3 - Võ Tân Thành
68-69_ba-2-p1
Hàng 5  
message Vũ Văn Hải, message Võ Việt Nam, Võ Tấn Thành, message Nguyễn Duy Hội, Hoàng Văn Bình, Quách Ngụy Vinh, message Võ Công Phẩm, Phạm Minh Đạo, Bùi Quang Tú, Đặng Phước, Trần Thanh Cảnh.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Đức Hùng, message Hồ Kim Bá, 2Passed away Hoàng Tuyên, Nguyễn Anh Dũng, message Võ Trí Dũng, Đặng Trọng Vinh, message Huỳnh Văn Mỹ, Đinh Quốc Hoàng.
Hàng 3  
Hồ Vĩnh Thạnh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thương Anh, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Duy Minh Lương, Văn Chí Hiếu, Châu Thanh Sơn, Hoàng Trần Nguyễn, Nguyễn Văn Ngà, Dương Minh Trí, message Nguyễn Trung Tiến, message Diệp Anh Dũng, Huỳnh Xuân Long.
Hàng 2  
message ..., message Long Đức, message Đặng Kim Thành, message Đàm Xuân Lộ, message Tạ Quốc Phong, Huỳnh Phú Cường, Lê Kim Lân, message Vũ Trần Quân, Trần Việt Hùng, Phạm Đình Khánh, Du Mạnh Hùng, Trần Văn Minh.
Hàng 1  
message Hồ Quang Đạt, message Lý Xuân Trường, message Huỳnh Hữu Phước, Trần Hữu Thinh, message Phan Tấn Cường, message Phạm Duy Quang, La Anh Tuấn, Hoàng Như Kim, message Hoàng Nhật Cường, Ngô Trọng Quốc, message Nguyễn Cao Thái, Nguyễn Hữu Nghĩa.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 1Lớp Ba 3 next