Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 1
Lớp Ba 2 next
Ban khen danh dự
Chu Quang Tuyến
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Châu Minh Tâm
2 - Chu Quang Tuyến
3 - Nguyễn Thái Huynh
1 - Chu Quang Tuyến
2 - Quách Kim Tùng
3 - Lê Ngọc Bảo
1 - Trần Văn Ngưu
2 - Phạm Đức Dũng
3 - Quách Kim Tùng
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Lê Ngọc Bảo
2 - Châu Minh Tâm
3 - Hoàng Nhật Tuấn
1 - Chu Quang Tuyến
2 - Quách Kim Tùng
3 - Nguyễn Thái Huynh
1 - Nguyễn Văn Lân
2 - Chu Quang Tuyến
3 - Lưu Bửu Nghĩa
PHÁP-VĂN
1 - Châu Minh Tâm
2 - Nguyễn Thái Huynh
3 - Chu Quang Tuyến
68-69_ba-1-p1
Hàng 5  
Hoàng Nhất Tuấn, Chu Quang Tuyến, La Văn Trung, Lưu Bửu Nghĩa, Lê Thanh Bình, message Vũ Đan Kỳ, Phạm Đức Dũng, Nguyễn Văn Phương, Trần Quốc Phú.
Hàng 4  
message Trương Công Chữ, Cao Đăng Vinh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đăng Quang, message Trương Như Vĩnh Phúc, Lê Minh Phụng, message Nguyễn Băng Phong, message Lý Thái Hòa, Phùng Chí Dũng, Phạm Văn Hùng, Đổ Thái Hùng.
Hàng 3  
message Diệp Phước Thạnh, message Quách Thành Đạt, Lê Phương Lâm, Nguyễn Vũ Khoa, Vũ Đình Khang, Lê Tân Sỉ, Nguyễn Quang Hiển, Nguyễn Thanh Minh, message Trác Anh Quân, Nguyễn Thái Huynh, Võ Hồng Sương, Trần Anh Dũng.
Hàng 2  
message Lê Chí Cơ, Nguyễn Văn Nhơn, Trần Từ Thọ, Phạm Bá Mững, Đỗ Anh Tấn, Nguyễn Dỗ Tiên, Nguyễn Văn Lân, message Trần Văn Ngưu, Huỳnh Long Hải, Lê Thành Hai, Châu Minh Tâm.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Đoan, Nguyễn Công Toàn, Phạm Minh Đức, Nguyễn Hữu Kim, Võ Văn Thông, Hồ Hữu Hiếu, Quách Kim Tùng, Vũ Việt Anh, Lê Hữu Trí, Nguyễn Anh Thắng, message Nhan Điền Quốc Bảo.

message Có tin nhắn

Lớp Ba 2 next