Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Comita (2)
previous Comita (1)Vinh Sơn next
comita6 comita7
comita8

Ngoài những công tác y tế hàng tuần ở Đakao, Cầu Kho, Xóm Lách, Bình Đông, Mai Thôn... trong năm qua. Đoàn COMITA đã tăng gia nổ lực để thường xuyên hòa mình với quần chúng qua những cuộc gặp gỡ thân mật và giản dị. Đây là điển hình của những cuộc gặp gỡ này:

Trung Thu Mậu Thân: Comita đã tổ chức rước lối 300 trẻ em ở Chí Hòa, Bến Vân Đồn, Cầu Kinh... về Thính Đường Taberd. Các em đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ và lãnh quà Trung Thu.

Thường thường các anh chị đi thăm viếng các gia đình bình dân chuyện hỏi thân mật và giúp lặt vặt như hớt tóc và săn sóc cho mấy đứa nhỏ.

comita9

Thường thường các anh chị đi thăm viếng các gia đình bình dân chuyện hỏi thân mật và giúp lặt vặt như hớt tóc và săn sóc cho mấy đứa nhỏ.

Vào dịp Lễ Sinh Nhật 1968 các anh chị giúp phái đoàn Hoa Kỳ tổ chức Cây Sinh Nhật và bữa ăn cho trên 700 em học sinh trường Lasan Chánh Hưng.

Vào dịp Tết Kỷ Dậu, Comita cũng đã tổ chức đi ủy lạo Tân binh ở Quang Trung (đang bị cấm trại) và cây Mùa Xuân cho các gia đình túng thiếu ở Bình Quới Tây.

COMITA (2)
previous Comita (1)Vinh Sơn next