Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Comita (1)
Comita (2) next
comita2 comita1
comita3

Ngày 26/01/1969: Ngày Quốc tế của Người Cùi, một phái đoàn học sinh Saint Paul và Taberd đã đến viếng thăm, giúp vui văn nghệ và tặng quà cho bệnh nhân Trại Cùi Bệnh Viện Chợ Quán.

comita4
Hình 1 và 2: Ngày 26/01/1969: Ngày Quốc tế của Người Cùi, một phái đoàn học sinh Saint Paul và Taberd đã đến viếng thăm, giúp vui văn nghệ và tặng quà cho bệnh nhân Trại Cùi Bệnh Viện Chợ Quán.
comita5
Comita (1)
Comita (2) next