Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Vinh Sơn
previous Comita (2)Đoàn Nghĩa sĩ (1) next
vinh_son1

Hàng tuần, những chiếc Honda, Suzuki và GMC đen chúng tôi lại gần các người nghèo trong ba phòng phát thuốc miễn phí, Thủ Thiêm, Phú Nhuận, Trại Tế Bần bên kia cầu chữ Y.

Hàng tháng coi mạch và phát thuốc cho hơn 1000 bệnh nhân nghèo. Ngoài ra còn tổ chức Cây Mùa Xuân, đến thăm viếng và trợ cấp học phí cho một số các học sinh nghèo.

Ngoài hơn 30 học sinh Taberd từ Đệ IV đến Đệ Thất, Hội còn được sự cộng tác quí báu và đầy kinh nghiệmcủa các anh các chị sinh viêncác phân khoa Đại Học và 7 trường Nam Nữ Trung Học khác trong Đô Thành, như Cao Thắng, Nguyễn Bá Tòng, Thiên Phước, Phước An, Cứu Thế Học Đường, Lê Bảo Tịnh, Thánh Anna. Các Bác sĩ đỡ đầu cho Hội và xem mạch cho bệnh nhân: Bác sĩ Nguyễn Văn Hiền, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Bác sĩ Thông, Bác sĩ Tường và một số sinh viên Y khoa năm thứ sáu.

NIÊN KHÓA 1948-49 1968-69

Kỷ niệm 20 năm hoạt động của Hội Bác sĩ Thánh Vinh Sơn (C.S.V.P.)

Hội Vinh Sơn được thành lập do sự chấp thuận của Bề Trên Khâm sai Zaccharias và đã hoạt động theo hình thức xã hội (thăm viếng và tặng quà các gia đình lao động vào tháng Octobre 1948, và theo hình thức y tế từ cuối tháng Février 1949.

Trong số các tâm hồn tiền phong trong việc sáng lập Chi Hội Vinh Sơn tại Taberd nên nhớ Sư Huynh quá cố Antonin và các bạn Miêng Pierre, Nghĩa Jacques, Huê Paul, Noel Pinot (hiện nay là Noel) Lý Viết Kiềm, Châu Laurent, Triều Jacques (hiện là Sư Huynh Maurice Triều), Lộc Françoise, Khiêm J.M., Vân Raymond, Thiệu Jean....

Hai mươi năm về trước, các anh đã mở con đường bác ái đem lại nguồn an ủi tinh thần và thể xác cho các xóm nghèo.Để tiếp tục sứ mạng các anh Hội Vinh Sơn Taberd niên khóa 68-69 vẫn hăng say trong con đường bác ái vị tha mà các anh đã vạch ra. Xưa các anh đi xe đạp nay được cơ giới hóa hơn, số người nghèo được giúp đỡ nhiều hơn, nhưng công tác không thay đổi bao nhiêu.

vinh_son2
vinh_son3 vinh_son4
vinh_son5 Các ân nhân của Hội:

- Bác sĩ Nguyễn Tấn Chức, giúp đỡ 90% về thuốc men.

- Bác sĩ Trần Minh Mẫn, gởi mỗi tháng một số thuốc trị giá hàng ngàn bạc.

- Dược sĩ Trần Thị Nga - Bà Vinh Khương - Ông Bà Thiết Lập - Ông Bà Nguyễn Thanh - Sư Huynh Giám Tỉnh Georges Olympius - Sư Huynh Dominique - Sư Huynh Anselme - Hảng thuốc Nguyễn Chí Nhiều - Hãng thuốc Soviphar - Thiếu tá Nguyễn Đình Thông - Bà Nguyễn Thị Sáu, Cư xá Lữ Gia - Cha Phước (Caritas) - Chị Raphael dòng Kim Đôi - Chị Juliette Bề Trên trường Mai Khôi, Huế. Ngoài số thuốc phát cho trên 1000 bệnh nhân hàng tháng.

Hội Vinh Sơn Taberd còn cung cấp cho 3 phòng mạch khác của các chi Hội Vinh Sơn khác, số tiền trợ giúp ngoài thuốc men là: 182.000$.

Vinh Sơn
previous Comita (2)Đoàn Nghĩa sĩ (1) next